Inginer in Pregatire / Inginer Operare CNE in Pregatire/ Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE Principal , pozitia A 1.2.1.5/226 – Serviciului Sisteme Digitale De Proces Si Instrumentatie Speciala

Titlu Inginer in Pregatire / Inginer Operare CNE in Pregatire/ Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE Principal , pozitia A 1.2.1.5/226 – Serviciului Sisteme Digitale De Proces Si Instrumentatie Speciala
Departament

1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavoda recrutează personal în vederea ocupării doua posturi de Inginer in Pregatire/ Inginer Operare CNE in Pregatire/ Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE Principal, cu contract pe durata nedeterminată, în cadrul Serviciului Sisteme Digitale De Proces Si Instrumentatie Speciala, poziţia din organigramă A 1.2.1.5/ 226.
2. Profilul postului:
• Studii: absolvent de studii superioare cu diploma de licenta domeniul / specializarea: Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale / Automatică şi informatică aplicată / Tehnologia informaţiei/ Calculatoare / Inginerie energetica
• Experienţa:
– Fara cerinte de experienta pentru pozitia de Inginer in Pregatire
– Minim 2 ani pe o pozitie de inginer in activitati de automatizari/ sisteme industriale sau ingineri in pregatire cu pregatirea terminata (pentru etapa inginer in pregatire), avand aprecierea generala cel putin “BUN” pentru Inginer Operare CNE in Pregatire;
– Minim 4 ani pe o pozitie de inginer in activitati de automatizari/ sisteme industriale sau ingineri operare CNE in pregatire cu pregatirea terminata, avand aprecierea generala cel putin “BUN”pentru Inginer Operare CNE.
– Minim 8 ani pe o pozitie de inginer in activitati automatizari/ sisteme industriale pentru Inginer Operare CNE Principal
• Cerinte specifice:
– Cunostinte de limba engleza – nivel mediu (scris/vorbit) – nivel mediu
– Cunostinte de operare PC (Ms Office, inclusiv MS Project) – nivel mediu
– Fara probleme de sanatate care sa impiedice obtinerea calificarii portocaliu in radioprotectie
• Alte cerinte:
– Calificare in radioprotectie portocaliu – constituie avantaj
– Cunostinte temeinice de electronica, sisteme industriale de sisteme de control si monitorizare, limbaje de programare industriale, protocoale industriale de comunicatie, arhitectura de retea industriala/HMI – constituie avantaj
3. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
– Respecta cerintele din UR-98000-022 “Conduct of Technical Support” aplicabile pozitiei RSE
– Participa activ in acele politici de securitate nucleara care revin in aria sa de responsabilitate, cunoscând foarte bine si respectând reglementarile din „Politica de securitate nucleara a centralei” (RD-01364-L4) pentru sistemele ce-i revin inresponsabilitate.
– Cunoaste bine cerintele si intentiile „Politicilor si principiilor de exploatare (O, P & P) a centralei” (RD-01363-L1) asigurându-se ca setul de limite din acest document este intotdeauna respectat pentru sistemele din subordine.
– Respecta programul de management al mediului din centrala.
– Participa la programele de pregatire stabilite pentru a-si exercita activitatea.
– Are obligatia monitorizarii starii de sanatate a sistemelor din subordine conform procedurii SI-01365-P092, „Monitorizarea si evaluarea performantei sistemelor, structurilor si componentelor” si a documentatiei aferente de proces.
– Elaboreaza si efectueaza programul de monitorizare a starii de sanatate a sistemelor de care raspunde.
– Efectueaza inspectii periodice in instalatiile de care raspunde.
– Elaboreaza, revizuieste si verifica proceduri, instructiuni, manuale, teste, planuri de lucru, scheme tehnologice etc. pentru activitatea de Punere in Functiune, si pentru activitatile de Operare si Intretinere.
– Alte responsabilitati conform Fisei Postului
4. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 04.07.2022.

Informatii loc de munca

5. Probele de evaluare si datele sustinerii probelor vor fi anuntate prin e-mail fiecarui candidat. Candidatii vor primi pe adresa de email personala (comunicata in CV) invitatia de participare la concurs, cu indicarea date si orei.
6. Alte informații
– Bibliografie:
Cursuri de specialitate:
– Teoria sistemelor automate;
– Circuite electronice digitale
– Sisteme de control industriale (PLC, SCADA, DCS, etc)
– Arhitectura de retea de comunicatie industriala
– Protocoale de comunicatie industrial
– Limbaje de programare industriale
– Date de contact: telefon 0241802161, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro.

Notă: (1) Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200 sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “ pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de Inginer in Pregatire / Inginer Operare CNE in Pregatire/ Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE Principal , pozitia A 1.2.1.5/226 – Serviciului Sisteme Digitale De Proces Si Instrumentatie Speciala.
(2) Contestațiile se pot depune la Registratura unitatii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro, în prima zi lucrătoare de la comunicarea răspunsurilor către candidați. Contestatia va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: motivul contestatiei, ce argumente exista in favoarea acesteia, alte aspecte relevante.
(3)Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate : Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 REV.4 )    Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul ) CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare- CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei acumulate; Copie act de identitate.
(4)In cazul in care, in urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita sa accepte, ca atributie suplimentara de serviciu, precizata in fisa de post, sustinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunostinte si experienta catre personalul in formare sau angrenat in programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atat Sediul Central cat si sucursale). In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata de 1 an de zile.
(5) Va informam ca numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirarii anuntului de recrutare si pana la data angajarii celor admisi pe posturile initial ofertate, daca in acest interval se vacanteaza posturi cu cerinte identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face in ordinea descrescatoare a rezultatelor obtinute.

X