Inginer FCN Pitesti

Titlu Inginer FCN Pitesti
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 16.12.2020 în vederea ocupării unui post de inginer cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Economice, Serviciul Administrare Materiale și Depozite, poziţia din Statul de Funcții al FCN Piteşti  nr. 377/2/01.09.2020.

Cerinţe minime:

 • studii superioare de lungă durată cu diplomă de inginer (studii de licență și masterat pentru candidații care au absolvit facultatea pe procesul Bologna);
 • experiență în domeniul administrare materiale și depozite sau similar minim 2 ani;
 • cunoștințe de utilizare pachet Microsoft Office;
 • cunoașterea limbii engleze (scris și vorbit);

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • cunoștințe legate de managementul stocurilor;
 • cunoștințe legate de administrarea depozitelor;
 • cunoștințe legate de manipularea bunurilor în cadrul depozitelor;
 • cunoștințe legate de compatibilitatea materialelor;
 • inteligența și abilități de organizare, planificare și conducerea activităților specifice;
 • bune abilități de exprimare scrisă și verbală;
 • integritate, etică, profesionalism, operativitate, proactivitate, comunicare interpersonală

Descrierea postului:

 • Evidențiază şi urmăreşte menţinerea stocurilor de materiale, materii prime, SDV-uri necesare
 • Întocmește cererile interne de procurare, notele de estimare pentru materialele directe necesare pentru fabricația FC;
 • Participă la întocmire/estimare stocuri depozit la sfârșitul anului;
 • Alte responsabilități conform fișei postului

Alte cerințe:

 • permisul european de conducere a computerului constituie avantaj;

Condiţii oferite:

 • Salariul competitiv la nivelul pieței forței de muncă;
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM;
 • Compensare consum energie electrică în limita a 3600 Kwh/an;
 • Compensare consum energie termică în limita a 21 Gcal/an;
 • Transport la și de la locul de muncă cu mijloace de transport puse la dispoziție de societate;
 • Alte beneficii conform prevederilor CCM

Bibliografie:

 • Hotărârea de Guvern nr. 365/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Electricitate S.A., a Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. și a Regiei Autonome pentru Activități Nucleare prin reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate RENEL;
 • Hotărârea nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizațiilor socialiste;
 • Legea nr. 22/1962 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice;
 • Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 • Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile.
Informatii loc de munca

Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:

Nota:

Pentru persoanele pensionate din cadrul SNN ce aplică la aceste posturi, se va specifica asigurarea mentoratului, iar contractul pentru persoanele pensionate indiferent de unde și motiv va fi pe durată determinată și dosarul va trebui să fie aprobat în prealabil de DG.

Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele și documentele solicitate.

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 07.12.2020 – orele 15:00. Dosarele de candidatură se depun prin email la adresa fcn@fcn.ro cu subiectul Resurse Umane. Dupa aceasta data Oferta de serviciu nu mai este vizibila pe site. Va atentionam sa va printati bibliografia .

Probele concursului se vor desfășura prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță.

Detalii cu privire la desfășurarea concursului vor fi comunicate prin email candidaților înscriși.

 

X