Inginer / Economist – 1 post / Biroul Planificare Strategica si Analiza Servicii / Sucursala CNE Cernavodă

Titlu Inginer / Economist – 1 post / Biroul Planificare Strategica si Analiza Servicii / Sucursala CNE Cernavodă
Departament

CNE Cernavodă organizează concurs în vederea ocupării postului de Inginer in pregatire / Economist in pregatire / Inginer / Economist / Inginer principal /Economist principal, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, în cadrul compartimentului Biroul Planificare Strategica si Analiza Servicii

Cerinte

Studii absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în domeniul tehnic / economic;

Experiență:

 • pentru postul de Inginer în pregătire / Economist în pregatire : fara cerinte de experienta;
 • pentru postul de Inginer / Economist : minim 2 ani vechime pe un post de inginer/economist în activități specifice studiilor absolvite sau inginer în pregătire / economist in pregatire (cu pregatirea terminată, avand aprecierea generala cel putin “BUN”);
 • pentru postul de Inginer principal / Economist principal : minim 8 ani pe pozitia de Inginer / Economist în activități specifice studiilor absolvite;

Alte cerinte:

 • Cunostinte foarte bune despre legislatia in domeniul referitoare la :
   • achizitii de produse, servicii si lucrari,
   • plati produse, servicii si lucrari;

Cerinte specifice:

 • Cursuri certificate de perfectionare profesionala in domeniul achizitiilor – constituie avantaj

Responsabilități

 • Asigura intocmirea Planului Anual al Achizitiilor Sectoriale (PAAS)– urmarire, incadrare CR-uri;
 • Urmareste incadrarea contractelor in PAAS (pozitie, procedura, valoare);
 • Participă la şedinţe interdepartamentale pentru activitati care se efectueaza conform programelor de planificare si realizeaza analiza pentru HOLD-urile din cadrul DPSA;
 • Elaboreaza cereri de amanare pentru activitatile care nu respecta milestone aferente programelor de planificare;
 • Elaboreaza proceduri pentru Procesul de administrare a fluxului de achizitii produse, servicii si lucrari, conform ariei de competenta;
 • Asigura suport in administrarea/ utilizarea aplicatiilor informatice de proces (instructiuni/ manuale de utilizare/ pregatire);
 • Realizeaza import-export date din / în diferite formate;
 • Elaboreaza analize preliminare si rapoarte de investigare pentru Conditii Anormale si evenimente, conform ariei de competenta.
 • Alte responsabilitati si sarcini conform fişei postului.

Info despre departament

Informatii loc de munca

Bibliografie:

 • LEGEA nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;

Alte informații

 • Activităţi desfășurate în sistem de lucru procedurat
 • Condiții de lucru la nivelul standardelor
 • Facilități de dezvoltare profesională

Salariul și alte beneficii:

 • Salariu atractiv și competetiv la nivelul pieței forței de muncă
 • Concediu anual de 26-35 zile lucrătoare, funcție de vechimea în muncă
 • Indemnizație de concediu de odihnă echivalentă cu 1.6 ori salariul
 • Compensare consum energie electrică în limita a 3600 kWH/an
 • Compensare consum energie termică în limita a 21 Gcal/an
 • Cazare gratuită în locuințe de serviciu sau intervenție, în limita spațiilor locative disponibile
 • Transport la și de la locul de muncă, cu mijloacele de transport în comun puse la dispoziție de unitate
 • Alimentație de protecție în valoare de 45lei/zi calendaristică
 • Contribuție angajator la un fond privat de pensii facultative, funcție de vechime în sistemul energetic
 • Alte beneficii conform CCM

Data limită și locul depunerii cererilor de înscriere și a altor documente necesare înscrierii – 19.04.2021, Serviciul Resurse Umane.

Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane – Pavilionul 2, Sala P37 sau la telefon 2296.

Eventualele contestatii se pot face in termen de 1 zi de la data afisarii rezultatelor la Registratura unitatii, la adresa corespondenta@cne.ro. Contestatia va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: motivul contestatiei, ce argumente exista in favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

Nota:

 1. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul CNE Cernavodă sau, prin e-mail, la adresa recrutare@cne.ro cu mentiunea/subiectul: pentru concurs pozitia de Inginer / Economist din cadrul Biroul Planificare Strategica si Analiza Servicii;
 2. Pot fi invitați la concurs numai candidații care au depus dosare de candidatură ce conțin toate formularele/documentele solicitate (Cerere tip pentru înscrierea la concursul de selecție pentru angajare, Consimțământ pentru verificare în vederea angajării în cadrul Sucursalei CNE Cernavodă, Consimțământ în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în vederea participării la procedura de recrutare în cadrul CNE Cernavodă și acord referitor la politica SNN de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal, CV, Copie diplomă de studii, Copie certificate /diplome de calificare, Copie CI, Raport Revisal și/sau Adeverință eliberată de angajatorii mentionați în CV care să ateste experiența în activitate și/sau Copie Carnet de Muncă pentru perioada de până la 01.01.2011, alte documente solicitate prin ofertă) și îndeplinesc cerințele din ofertă.

 

3. Concursul se va organiza on-line. În acest sens, candidații trebuie să aibă la dispoziție următoarele:

 • Calculator sau laptop cu conexiune la internet;
 • Browser de internet Google Chrome sau Edge;
 • Condiții propice pentru desfășurarea unui interviu on-line.
 • Candidații vor primi pe adresa de email personală (comunicată în CV) invitația de participare la Interviu de pe platforma Microsoft Teams, cu indicarea datei, orei îi link-ul ce trebuie accesat.

4. În cazul în care, în urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita să accepte, ca atribuție suplimentară de serviciu, precizată în fișa de post, susținerea de programe de mentorat pentru transferul de cunoștințe și experiență către personalul în formare sau angrenat în programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atât Sediul Central cât și sucursale). În acest caz special, contractul va fi pe durată determinată de 1 an.

 

 

X