Inginer / DSMRU_Distributie21-00550

Titlu Inginer / DSMRU_Distributie21-00550
Departament

Sucursala CNE Cernavoda organizează concurs în vederea ocupării a unui post de Inginer, cu contract pe durata nedeterminata în cadrul Serviciului Administrare Complex Cazare, poziţia din organigramă A2.10.3.3 / 201.

Cerinte minime:

 • Studii : Superioare, avand titlul de inginer si diploma de licenta in unul dintre domeniile : electric/ electromecanic/ electronica/ energetica/ automatizari
 • Experienţa: minim 2 ani pe o pozitie de inginer in activitati de exploatare, intretinere si reparatii in domeniul echipamentelor si instalatiilor electrice de medie si joasa tensiune
 • Cunostinte specifice: N/A.

Alte cerinte:

 • Sa nu fi produs pagube materiale din vina şi în legatură cu munca sa, in posturile anterior ocupate;
 • Cunostinte utilizare PC. (nivel mediu)
 • Cunostinte de limba engleza.(nivel mediu)
 • Cunostinte bune in domeniul de activitate al postului.
 • Aptitudini de coordonare, comunicare, capacitatea de a lucra in echipa, capacitatea de a lucra sub stres.
 • Abilitatea de a gestiona eficient sarcinile.

Responsabilitati, atributii si sarcini:

 • Asigura prin activitatea sa alimentarea cu energie electrica si functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor si echipamentelor electrice aferente obiectivelor aflate in administrarea Departamentului Servicii Suport respectiv Serviciului Administrare Complex Cazare
 • Intocmeste documentatia necesara pentru achizitia de servicii si produse aferente departamentului si intretine relatii de colaborare cu Serviciul Procurare si Control Materiale;

 

 • Asigura suportul tehnic si urmareste functionarea in siguranta si la parametrii proiectati a instalatiilor si echipamentelor aferente obiectivelor din incinta Campus CNE
 • Exploatare, intretinere, reparatii retele de transport si distributie MT 20kV
 • Exploatare, intretinere, reparatii instalatii electrice de forta, curenti slabi si iluminat, retele de transport si distributie de joasa tensiune, echipamente electrice si automatizari
 • Aduce imbunatatiri procedurilor ce le utilizeaza, efectuand revizii ori de cate ori este cazul;
 • Aproba documentele lucrarilor ce urmeaza a fi executate, in domeniul sau de activitate

 

 • Alte responsabilitati si sarcini conform fisei postului

Conditii oferite:

 • Salariul in conformitate cu prevederile CCM;
 • Program de lucru in conformitate cu prevederile CCM;
 • Alte conditii (locuinta de serviciu, transport etc.).
Informatii loc de munca

Alte informatii:

Bibliografie:

 • Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale;
 • PE 119/90- Norme de protectia muncii pentru activitati in instalatiile electrice;
 • PE 119/95 Norme de incercari si masuratori la echipamentele si instalatiile electrice;
 • Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • HG nr.1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca.

Data limita si locul depunerii cererilor de inscriere si a altor documente necesare inscrierii: 06.12.2021, ora 16:00

 

Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Recrutare, Selectie si Administrare Resurse Umane – Pavilionul 2, Sala P37 sau la telefon 2161.

Eventualele contestatii se pot face in termen de 1 zi de la data afisarii rezultatelor la Registratura unitatii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro. Contestatia va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: motivul contestatiei, ce argumente exista in favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

Nota:

 • In cazul in care, in urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita sa accepte, ca atributie suplimentara de serviciu, precizata in fisa de post, sustinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunostinte si experienta catre personalul in formare sau angrenat in programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atat Sediul Central cat si sucursale). In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata de 1 an de zile.
 • Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate : ( Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4, Rev. 5 – Anexa 1 Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda, Consimtamant in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal in vederea participarii la procedura de recrutare in cadrul CNE Cernavoda  FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare; CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei acumulate; Copie act de identitate, Copie diploma de studii, Copie certificate / calificari,  copie carnet de munca , extras de Revisal , adeverinte de vechime, copie extras cazier judiciar.
 • Dosarele de concurs se depun personal la sediul CNE Cernavoda sau, prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro cu mentiunea/subiectul pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de Inginer in cadrul Serviciului Administrare Complex Cazare
 • Numai candidatii care indeplinesc cerintele minime, pot fi invitati la sustinerea probei/probelor de concurs

 

Concursul se poate organiza on-line. In acest sens, candidatii trebuie sa aiba la dispozitie urmatoarele:

 • Calculator sau laptop cu conexiune la internet;
 • Browser de internet Google Chrome sau Edge;
 • Conditii propice pentru desfasurarea unui interviu on-line.

 

 • Candidatii vor primi pe adresa de email personala (comunicata in CV) invitatia de participare la Interviu de pe platforma Microsoft Teams, cu indicarea datei, orei si link-ul ce trebuie accesat.

 

 

Aplica acum
X