Inginer CN-FCN Pitesti

Titlu Inginer CN-FCN Pitesti
Departament

SN Nuclearelectrica SA – Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 10.03.2020 în vederea ocupării unui post de inginer CN cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Protecție Fizică și Informații Clasificate, poziţia din Statul de Funcții al FCN Piteşti  nr. 97/4/01.01.2020.

Cerinţe:

 • Studii: superioare tehnice de lungă durată absolvite cu diplomă de licență

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • Cunoștințe de bază privind protecția fizică a materialelor și instalațiilor nucleare;
 • Cunoștințe de bază despre echipamente, rețele și protocoale de comunicație industriale, rețele de calculatoare, gestionarea bazelor de date, SQL și cel puțin un limbaj de programare: din Microsoft. NET, php, java, etc;
 • Cunoștințe de bază Microsoft Office și sisteme de operare Windows;
 • Cunoștințe de bază limba engleză.

Alte cerințe:

 • Certificat de cazier judiciar;
 • Promptitudine în rezolvarea problemelor și abilități de lucru în echipă;
 • Spirit de disciplină și confidențialitate a datelor și informațiilor prelucrate.

Descrierea postului:

 • Răspunde, din punct de vedere tehnic, de buna funcționare a sistemului de protecție fizică al Fabricii de Combustibil Nuclear Pitești;
 • Programează și urmărește activitatea de întreținere a sistemului de protecție fizică, recepționează lucrările executate de furnizorii interni și externi;
 • Gestionează configurațiile echipamentelor și aplicațiilor software specifice sistemului de protecție fizică;
 • Face propuneri de îmbunătățire a sistemelor existente, testează și pune în funcțiune echipamente noi;
 • Respectă și aplică normele de protecție fizică din domeniul nuclear emise de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare.

Condiții oferite:

 • Salariul competitiv la nivelul pieței forței de muncă;
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM;
 • Compensare consum energie electrică în limita a 3600 Kwh/an;
 • Compensare consum energie termică în limita a 21 Gcal/an;
 • Transport la și de la locul de muncă cu mijloace de transport puse la dispoziție de societate;
 • Alte beneficii conform prevederilor CCM
Informatii loc de munca

Bibliografie:

 Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 28.02.2020, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  10.03.2020 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum
X