Informatician

Titlu Informatician
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data 04.11.2020 în vederea ocupării unui post de informatician cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului IT, poziţia din Statul de Funcții al FCN Piteşti 322/01.09.2020.

Cerinţe minime:

 • Studii superioare în domeniul informatic: calculatoare, calculatoare și tehnologia informației, automatică, automatică și informatică industrială, informatică, informatică de gestiune, cibernetică, electronică și telecomunicații, tehnologia informației, matematică informatică, electronică

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • diploma de licență
 • cunoștințe tehnice avansate de Sisteme de Operare;
 • cunoștințe tehnice avansate de Sisteme de tip Server;
 • cunoștințe tehnice avansate de Sisteme de Gestiune Baze de Date;
 • cunoștințe tehnice avansate de Rețele de Calculatoare;
 • cunoștințe tehnice avansate de Platforme de Virtualizare;
 • cunoștințe tehnice avansate de Sisteme de Back-up;
 • cunoștințe tehnice avansate de Echipamente de Securizare a rețelelor de calculatoare;
 • cunoștințe tehnice avansate despre securitatea cibernetică;
 • cunoștințe temeinice de limba engleză

Condiţii oferite:

 • Salariul competitiv la nivelul pieței forței de muncă;
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM;
 • Compensare consum energie electrică în limita a 3600 Kwh/an;
 • Compensare consum energie termică în limita a 21 Gcal/an;
 • Transport la și de la locul de muncă cu mijloace de transport puse la dispoziție de societate;
 • Alte beneficii conform prevederilor CCM
Informatii loc de munca

 Descrierea succintă a postului:

 • Administrează, dezvoltă și securizează rețeaua de date; administrează și întreține infrastructura de date și tehnică de calcul; administrează și dezvoltă sistemele integrate de back-up; administrează, întreține și dezvoltă tehnologiile platformelor de virtualizare; contribuie la îmbunătățirea normelor de protecție în securitate cibernetică; gestionează și facilitează lucrul cu aplicațiile ce conțin baze de date; configurează și se informează constant cu privire la vulnerabilitățile informatice peste echipamentele de protecție; dezvoltă și rulează scripturi în mediile de testare pentru tehnologiile necesare

Bibliografie:

 • Documentație generică de administrare, creare, interogare și utilizare Baze de date (Oracle, MS SQL, MS Access);
 • Documentație generică de administrare sisteme de operare tip server;
 • Documentație generică despre rețele de calculatoare, sisteme de back-up și de virtualizare;
 • Documentație generică despre securitatea cibernetică;
 • andrei.clubcisco.ro/cursuri

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:

Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele și documentele solicitate.

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 27.10.2020, orele 13. Dupa aceasta data Oferta de serviciu nu mai este vizibila pe site. Va atentionam sa va printati bibliografia

Dosarele de candidatură se depun prin email la adresa fcn@fcn.ro, cu subiectul Resurse Umane.

Detalii cu privire la desfășurarea concursului vor fi comunicate prin email candidaților înscriși.

X