Expert CNE I- Serviciul Inginerie Retehnologizare U1 (1 post)

Titlu Expert CNE I- Serviciul Inginerie Retehnologizare U1 (1 post)
Departament

Denumirea postului           Expert CNE I- Serviciul Inginerie Retehnologizare U1 (1 post)

Departament / Compartiment        Serviciul Inginerie Retehnologizare U1 – poz 102

Cerinte

 • Studii: superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul stiintelor ingineresti, specializarile: Calculatoare/ Fizica tehnologica
 • Experienta: Minim 10 ani in activitati referitoare la:
   • Inginerie de sistem (proiectare, montaj, punere in functiune, exploatare, intretinere) de sisteme si instalatii de reglare digitala in centrale nucleare. Constituie avantaj experienta dobandita in activitati de inginerie desfasurata in domeniul punerii in functiune si exploatarii calculatoarelor de proces aferente filierei Candu.
   • Diagnosticarea si evaluarea starii/ operabilitatii sistemelor si componentelor programabile
   • Proiectarea si implementarea modificarilor de proiect ale sistemelor digitale, calculatoarelor de proces si programelor de control
   • Implementarea masurilor de securitate cibernetica pentru instalatiile tehnologice protejate in conformitate cu documentul “Amenintarea – baza de proiect” emis de organismul regulator
 • Cerinte specifice: Cunoscator al procedurilor de evaluare stare sisteme si componente in vederea stabilirii obiectului unor reparatii capitale ale acestora, de coordonare proiecte si / sau programe in domeniul sistemelor digitale de proces si de initiere, atribuire si derulare contracte de servicii si lucrari intr-o centrala  nuclearoelectrica
 • Alte cerinţe:
  • Cunoasterea sistemului de lucru din domeniul tehnic intr-o centrala nuclearoelectrica de tip CANDU
  • Cunostinte privind managementul contractelor si proiectelor
  • Cunostinte despre modalitatile de pregatire la locul de munca si mentorat
  • Constituie avantaj cunoasterea sistemelor CNE Cernavoda si a sistemului de lucru pentru operarea in siguranta a acesteia (proceduri, programe tehnice etc.)
 • Responsabilitati
  • Participa la elaborarea documentatiei tehnice necesare achizitiei de produse si servicii din aria de responsabilitate sisteme digitale si calculatoare de proces, in baza specificatiilor tehnice existente in Centrala sau in baza ofertelor tehnice primite de la potentiali furnizori (Caiet de Sarcini, Documentatie Descriptiva, Specificatie Tehnica)
  • Efectueaza analize tehnice ale rapoartelor de evaluare tehnica a starii echipamentelor din cadrul contractului de Condition Assessment si intocmeste rapoarte de acceptare
  • Analizeaza din punct de vedere tehnic livrabilele rezultate din contracte din aria de responsabilitate sisteme sisteme digitale si calculatoare de proces si intocmeste rapoarte de acceptare
  • Efectueaza analize tehnice ale pachetelor de modificari de proiect din scopul retehnologizarii U1 si intocmeste rapoarte de evaluare
  • Asigura interfata tehnica cu departamentele si compartimentele tehnice ale centralei pe problemele din aria de responsabilitate sisteme digitale si calculatoare de proces.
  • Asigura suport tehnic pentru intocmirea documentatiei de achizitie aferenta contractelor din cadrul Departamentului, atunci cand este solicitat
  • Atunci cand este desemnat derulator tehnic de contract, asigura coordonarea activitatilor din contract care revin Achizitorului, mentine evidenta derularii contractului din responsabilitate si asigura interfata cu Prestatorul
  • Atunci cand este desemnat coordonator de actiune la nivel de serviciu/departament, intocmeste planul de actiuni si urmareste efectuarea actiunilor
  • Coordoneaza programul de retehnologizare a calculatoarelor de proces
  • Pregateste la locul de munca noii angajati din zona sa de responsabilitate, astfel: identifica obiectivele pregatirii la locul de munca, prezinta noilor angajati activitatile specifice, sustine sesiuni de discutare si evaluare a stadiului pregatirii, completeaza documentele de raportare si evaluare a stadiului pregatirii la locul de munca.
  • Pregateste prin mentoring noii angajati din zona sa de responsabilitate, astfel: participa impreuna cu conducerea departamentului la stabilirea necesitatilor si obiectivelor de pregatire prin mentoring din domeniul sau de activitate, completeaza programul de mentorat conform modelului de Plan de Dezvoltare Individuala din cadrul CNE Cernavoda, sustine sesiuni de pregatire, discutare si evaluare a stadiului pregatirii, iar o data la sase luni evalueaza si raporteaza conducerii departamentului stadiul pregatirii prin mentoring.
  • Alte responsabilități și sarcini conform Fișei Postului.
 • Bibliografie
  1. Documente accesibile referitoare la tehnologia din centralele nucleare tip CANDU precum si modul de organizare a activitatilor tehnice pentru operarea acestora. CANDU Fundamentals (https://canteach.candu.org.
  2. Norme si ghiduri de aplicare elaborate de catre AIEA referitoare la operarea centralelor nuclearoelectrice si managementul imbatranirii activelor acestora (SSC).
  3. Norme nationale emise de catre CNCAN privibnd operarea in siguranta a instalatiilor nucleare si managementul imbatranirii activelor acestora (SSC).
  4. Centrala CANDU–6 Descriere generala (https://canteach.candu.org – technical summary).

 

 

Informatii loc de munca
 • Salarizare și alte beneficii
 • Conform Contractului Colectiv de Muncă al Societății Naționale Nuclearelectrica  SA

Alte informații

 • Activităţi desfășurate în sistem de lucru procedurat
 • Condiții de lucru la nivelul standardelor
 • Facilități de dezvoltare profesională

Salariul și alte beneficii:

 • Salariu atractiv și competetiv la nivelul pieței forței de muncă
 • Concediu anual de 26-35 zile lucrătoare, funcție de vechimea în muncă
 • Indemnizație de concediu de odihnă echivalentă cu 1.6 ori salariul
 • Compensare consum energie electrică în limita a 3600 kWH/an
 • Compensare consum energie termică în limita a 21 Gcal/an
 • Cazare gratuită în locuințe de serviciu sau intervenție, în limita spațiilor locative disponibile
 • Transport la și de la locul de muncă, cu mijloacele de transport în comun puse la dispoziție de unitate
 • Alimentație de protecție în valoare de 45lei/zi calendaristica
 • Contribuție angajator la un fond privat de pensii facultative, funcție de vechime în sistemul energetic
 • Alte beneficii conform CCM

Data limita de transmitere a CV-urilor este 01.03.2021 (după această dată Oferta de serviciu nu mai este vizibilă pe site. Vă atenționăm să vă descărcați bibliografia!)

Candidații interesați pot depune CV-urile pe adresa de email recrutare@cne.ro.

 

Nota:

 1. In cazul in care, in urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita sa accepte, ca atributie suplimentara de serviciu, precizata in fisa de post, sustinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunostinte si experienta catre personalul in formare sau angrenat in programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atat Sediul Central cat si sucursale). In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata de 1 an de zile.
 2. Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate. Dosarele de concurs se depun personal la sediul CNE Cernavoda sau, prin e-mail la adresa recrutare@cne.ro cu mentiunea/subiectul pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de Inginer – Biroul Inginerie de Constructii
 3. Numai candidatii care indeplinesc cerintele minime, pot fi invitati la sustinerea probei/probelor de concurs

Concursul se va organiza on-line. In acest sens, candidatii trebuie sa aiba la dispozitie urmatoarele:

 • Calculator sau laptop cu conexiune la internet;
 • Browser de internet Google Chrome sau Edge;
 • Conditii propice pentru desfasurarea unui interviu on-line.

Candidatii vor primi pe adresa de email personala (comunicata in CV) invitatia de participare la Interviu de pe platforma Microsoft Teams, cu indicarea datei, orei si link-ul ce trebuie accesat.

 Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0241/802161

Eventualele contestații se pot face în termen de 24 de ore de la data comunicării rezultatelor de către SRU, pe adresa corespondenta@cne.ro.

Candidații ale căror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitați la Serviciul Resurse Umane din cadrul CNE Cernavodă pentru completarea formularelor și depunerea documentelor necesare în vederea participării la concurs sau, funcție de opțiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea să transmită documentele solicitate. Data concursului va fi comunicată ulterior candidaților care au dosarul de candidatură complet.

 

 

 

X