Economist in cadrul Departamentului Raportari Financiare si Buget – Directia Financiara, SNN Executiv-Bucuresti

Titlu Economist in cadrul Departamentului Raportari Financiare si Buget – Directia Financiara, SNN Executiv-Bucuresti
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Economist din cadrul Departamentului Raportari Financiare si Buget – Directia Financiara.
 1. Profilul postului:
 • studii superioare de lunga durata in domeniul economic finalizate cu diploma de licenta;
 • vechimea: pana in 5 ani, in domeniul economic, relevanta pentru indeplinirea atributiilor postului, in unul din urmatoarele domenii: contabilitate, audit financiar, raportare financiara IFRS, analiza si planificare financiara, consultanta financiara, control financiar;
 • cunostinte solide specifice activitatii financiar – contabile (contabilitate, analiza financiara, bugetare, raportare financiara IFRS);
 • cunostinte de operare PC (Word, PowerPoint), Excel – nivel avansat;
 • cunostinte limbi straine: engleza.

Constituie avantaje:

 • absolvirea unui program de licenta sau masterat in domeniul contabilitatii;
 • experienta pe pozitii similare ca si atributii;
 • certificare CECCAR, ACCA, CMA, CIMA sau alte certificari emise de organizatii profesionale din UE membre IFAC (inclusiv statutul de stagiar/student in curs de obtinere al certificarii);
 • experienta in companii de talie similara, eventual listate.
Informatii loc de munca

3. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):

 • Implicare directa in prelucrarea, pregatirea si analizarea informatiilor pentru bugetare, raportare financiara externa si interna, analiza financiara;
 • Participa la intocmire analize, raportari, emiterea de propuneri/ recomandari/ opinii/ puncte de vedere, dupa caz, asupra unor aspecte/materiale/documente solicitate de Seful de Departament sau de Directorul Financiar;
 • Participa la intocmirea, actualizarea si completarea pachetului de raportare financiara IFRS pentru situatiile financiare individuale si consolidate;
 • Participa la intocmirea raportarilor periodice solicitate de statutul de companie listata la BVB al SNN: raportari trimestriale, raportari semestriale, raportari anuale etc.;
 • Participa la intocmirea rapoartelor managementului: raportari trimestriale si raportari semestriale ale consiliului de administratie si directorilor;
 • Participa la cercetarea, verificarea si analizarea modificarilor cadrului de raportare financiara (standarde, interpretari etc) in scopul asigurarii conformitatii raportarilor financiare ale companiei cu cadrul de raportare aplicabil (IFRS);
 • Colaboreaza cu celelalte directii si departamente interne precum si cu sucursalele, in vederea colectarii informatiilor pentru pregatirea raportelor trimestriale, semestriale si anuale conform legislatiei pietei de capital si a guvernantei corporative;
 • Colaboreaza cu auditorul financiar cu ocazia misiunilor de audit sau revizii limitate;
 • Participa la actualizarea politicilor si procedurilor contabile;
 • Participa la procesul de intocmire a bugetului de venituri si cheltuieli (BVC) anual al societatii;
 • Participa la intocmirea de raportari si analize cu privire la executia bugetara;
 • Participa la intocmirea rapoartelor cu privire la indeplinirea indicatorilor si criteriilor de performanta de catre management;
 • Participa la actualizarea planurilor de administrare si management, atunci cand este necesar;
 • Alte atributii specifice departamentului, conform fisei postului.

4Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este: 27.05.2019

 5. Interviul va avea loc în data de 30.05.2019, incepand cu ora 10, la sediul Societatii din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti

 6. Proba scrisă (testare Excel si testarea cunostintelor in domeniul financiar-contabil) va avea loc în data de 03.06.2019, incepand cu ora 10, la sediul Societatii din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 7. Alte informații

Bibliografie

- Cerere de înscriere

- Date de contact: telefon 021 / 203.82.00, e-mail office@nuclearelectrica.ro.

 

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Departamentul Resurse Umane – pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de Economist – DRFB”.

(2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și obtin punctajul minim in urma sustinerii probei scrise, pot fi invitati la sustinerea probei de tip interviu.

(3) Contestațiile se pot depune în primele 3 zile lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

 

Aplica Acum
X