Economist

Titlu Economist
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 08.07.2021 în vederea ocupării unui post de economist cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Economice, Serviciul Financiar-Contabilitate, poziţia din Statul de Funcții al FCN Piteşti  nr. 366/3/01.09.2020.

Cerinţe:

 • studii superioare economice;
 • vechime în domeniu: minim 5 ani în domeniul financiar-contabilitate

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • cunoștințe aprofundate privind:
 1. Calcul salarii, verificare pontaje, calcul indemnizații pentru concediu de odihnă, calcul indemnizații pentru concedii medicale, contabilitatea drepturilor salariale datorate angajaților și a impozitelor și contribuțiilor aferente, etc
 2. Utilizarea calculatorului, dispozitive intrare-ieșire
 3. Utilizare internet (browsere, poșta electronică)
 4. Cunoștințe avansate de Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, etc
Informatii loc de munca

Descrierea postului:

 • Calculează drepturile salariale: verifică pontaje; completează pontajele cu informații privind CM; stabilește excepțiile la plata avansului; verifică statele de plată pentru avans și lichidare; calculează CO, prime jubiliare, ajutoare cf. CCM ; ordonantează la plata statele întocmite, le înscrie în Registrul de control financiar preventiv și le prezintă pentru acordare viză de control financiar preventiv etc
 • Ține evidența: zilelor de CO, zilelor de CM, decontărilor privind energia electrică și termică;
 • Ține evidența reținerilor din salarii: chiriilor, popririlor diverse, imputațiilor, pensiilor de întreținere, contribuții personale pilon III pensii;
 • Eliberează adeverințe de venit și adeverințe privind zilele de CM pentru personalul FCN;
 • Întocmește borderoul cu reținerile din salarii;
 • Ține evidența analitică și sintetică a conturilor privind obligațiile de plată la bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale, fonduri speciale, debitori diverși, creditori diverși, rețineri din salarii în favoarea terților, cheltuielile privind asigurările și protecția socială;

 

Condiţii oferite:

 • Salariul competitiv la nivelul pieței forței de muncă;
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM;
 • Compensare consum energie electrică în limita a 3600 Kwh/an;
 • Compensare consum energie termică în limita a 21 Gcal/an;
 • Transport la și de la locul de muncă cu mijloace de transport puse la dispoziție de societate;
 • Alte beneficii conform prevederilor CCM

Bibliografie:

 • Hotărârea de Guvern nr. 365/1998 privind înființarea Societății Naționale Nuclearelectrica SA;
 • Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare, Titlul IV “Impozitul pe venit”, Titlul V “Contribuții sociale obligatorii”;
 • HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare;
 • Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile, emis de Ministrul Finanțelor Publice
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu completările și modificările ulterioare;
 • Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice;
 • Ordonanța de urgență 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu completările și modificările ulterioare;
 • Ordinul 60/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • Legea 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Informații economice de pe site-ul www.nuclearelectrica.ro.

 

Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:

 

Nota:

Pentru persoanele pensionate din cadrul SNN ce aplică la aceste posturi, se va specifica asigurarea mentoratului, iar contractul pentru persoanele pensionate indiferent de unde și motiv va fi pe durată determinată și dosarul va trebui să fie aprobat în prealabil de DG.

Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele și documentele solicitate.

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 01.07.2021, orele 13:00. Dupa aceasta data Oferta de serviciu nu mai este vizibila pe site. Va atentionam sa va printati bibliografia Dosarele de candidatură se depun prin email la adresa fcn@fcn.ro cu subiectul Resurse Umane.

Detalii cu privire la desfășurarea concursului vor fi comunicate prin email candidaților înscriși.

 

X