Director Directia Proiecte Strategice CNE Cernavoda

Titlu Director Directia Proiecte Strategice CNE Cernavoda
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recruteaza personal în vederea ocupării postului Director Directia Proiecte Strategice CNE Cernavoda.
 1. PROFILUL POSTULUI
  1. Cerinte minime solicitate candidatilor pentru a se inscrie in procesul de selectie in vederea ocuparii postului Director Directia Proiecte Strategice CNE Cernavoda:
 • Absolvent cu diploma de licenta al unei facultati de stiinte exacte sau facultati tehnice in cadrul unei institutii de invatatamant superior acreditat;
 • Detinator sau fost detinator in ultimii 4 ani al permisului de exercitare eliberat de CNCAN pentru exercitarea de activitati nucleare autorizate in cadrul CNE Cernavoda;
 • Participare la programe externe de pregatire si/ sau stagiu de pregatire in unitati nucleare similare din Uniunea Europeana, Canada sau Statele Unite ale Americii;
 • Absolvent al diferitelor forme de pregatire si calificare in tara si strainatate, in a exercita actul de conducere;
 • Lucrari, studii sau comunicari stiintifice publicate sau prezentate, participare la conferinte si seminarii interne si internationale;
 • Cunoasterea cel putin a limbii engleze la nivel avansat ;
 • Stare de sanatate corespunzatoare si capacitate deplina de exercitiu, certificat prin fisa de aptitudini eliberata de medicul de medicina muncii cu aviz „ Apt pentru lucru in camp de radiatii ionizante”
 • Experienta profesionala totala de minim 10 ani acumulata in cadrul industriei energetice nucleare;
 • Cel putin 5 ani in conducerea/coordonarea proceselor tehnice, productie, exploatare si/sau dispecer sef tura in centrala nucleara sau in instalatii energetice nucleare similare;
 • Calificat pe linie de radioprotectie cu Permis de Exercitare de cel putin nivel II;
 • Cursuri de specialitate specifice instalatiei nucleare;
 • Fara sanctiuni disciplinare pentru activitatea desfasurarta in ultimii 2 ani;
 • Familiar cu filozofia generala de proiectare CANDU: manuale de proiectare de securitate nucleara, standarde, cerinte de reglementare a centralelor nuclearo-electrice, exploatare, intretinere a instalatiilor nucleare, pregatirea personalului;
  1. Criterii optionale, care pot constitui un avantaj in procesul de selectie:
 • Experienta in relatia cu autoritatile publice, CNCAN, WANO, autoritatile de reglementare si supraveghere din domeniul energiei;
 1. Atributiile, competentele si responsabilitatile specifice postului sunt stabilite in conformitate cu prevederile Fisei de post si constau in principal in conducerea activitatilor din cadrul procesului de gestionare a proiectelor strategice ale SNN dezvoltate in cadrul CNE Cernavoda.
Informatii loc de munca

Candidatul declarat admis de catre comisia de examinare are obligatia sa obtina permisul de exercitare emis de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare care sa ateste faptul ca acesta are cunostintele, indemanarile si atitudinile necesare pentru luarea deciziilor cu impact asupra securitatii nucleare, cu respectarea prevederilor NSN – 23 – Normele de securitate nucleara privind pregatirea, calificarea si autorizarea personalului organizatiilor care exploateaza instalatii nucleare aprobate de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare prin Ordinul nr. 108 publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 438 din 13 iunie 2017.  Subliniem faptul ca, in cazul in care nu va fi indeplinita obligatia de obtinere a permisului de exercitare eliberat de CNCAN pentru functia de Director Directia Proiecte Strategice CNE Cernavoda, prin inscrierea pentru ocuparea acestui post, candidatul consimte in mod expres asupra incetarii CIM, in cazul candidatilor din exteriorul SNN, respectiv revenirea pe postul ocupat anterior, in cazul candidatilor din interiorul SNN, la data comunicarii de catre CNCAN a respingerii eliberarii permisului de exercitare pentru ocuparea postului de Director Directia Proiecte Strategice CNE Cernavoda;

 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 20.09.2021

Dosarul candidatului[1] pentru inscriere in procesul de selectie va contine cererea  de înscriere, completata potrivit modelului anexat la care se vor atasa copii ale documentelor doveditoare privind studiile, expertiza si experienta cu mentiunea sub semnatura candidatului pe fiecare fila „conform cu originalul”, precum si originalul extrasului de cazier judiciar si formularul de acord, anexat, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, semnat de candidat.

 1. Alte informații:

Selectia candidatilor inscrisi pentru ocuparea postului Director Directia Proiecte Strategice CNE Cernavoda se va realiza avand la baza un Proiect de management elaborat de fiecare candidat in termen de 5 zile de la data comunicarii de catre comisia de examinare a acceptarii dosarului de candidat, si sustinere a Proiectului de management in cadrul unui interviu in prezenta membrilor comisiei de examinare ( interviul poate fi organizat atat prin mijloace de comunicare la distanta sau prin prezenta fizica) la o data ce va fi comunicata de catre secretariatul comisiei de examinare.

Prin Proiectul de management elaborat de fiecare candidat, acesta isi prezinta propria viziune si program, din punct de vedere operational, privind conducerea activitatii Directiei Proiecte Strategice CNE Cernavoda si care va trebui sa contina obligatoriu:

 1. Un rezumat al experientei manageriale a candidatului si o argumentare a legaturii dintre profilul candidatului, cu trimitere la experienta sa profesionala acumulata pana la momentul candidaturii si felul in care aceasta ar putea contribui la solutionarea provocarilor manageriale, specifice domeniului conducerii proiectelor strategice ale Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. dezvoltate in cadrul CNE Cernavoda;
 2. Viziunea proprie pentru indeplinirea obiectivelor specifice proiectelor strategice din cadrul CNE Cernavoda corelat cu obiectivele generale ale SNN, asa cum acestea sunt aprobate la nivelul CNE Cernavoda, precum si in corelare cu Planul de administrare al SNN;
 3. Aprecieri cu privire la provocarile CNE Cernavoda, specifice domeniului proiectelor strategice, raportate la situatia contextuala a societatii, cu trimitere cel putin la:
 4. Conducerea proceselor din cadrul proiectelor strategice dezvoltate in cadrul CNE Cernavoda si relatia de interfata cu celelalte entitati organizationale atat din cadrul sucursalei cati si din cadrul Sediului Central SNN si Sucursalei FCN Pitesti;
 5. Potentiale chei de control pentru un management performant;
 • Managementul resurselor implicate in desfasurarea activitatilor din cadrul proceselor ce privesc proiectele strategice ale CNE Cernavoda si interferenta cu celelalte procese din cadrul societatii, precum si cu cerintele legale si de reglementare ;
 1. Indicatori apreciati ca fiind oportuni pentru monitorizarea performantei proceselor conduse;
 2. Constrangeri, riscuri si limitari pe care candidatul considera ca le-ar putea intampina in exercitarea functiei de Director Directiei Proiecte Strategice CNE Cernavoda.

 

Contestatii

Candidatii pot depune contestatie scrisa fata de rezultatul procesului de selectie in termen de o zi de la data comunicarii rezultatului, comisia de examinare va raspunde prompt cererilor de clarificari formulate de catre candidati, cu conditia ca acestia sa solicite numai informatii care se refera la candidatura lor si care nu implica rezultatele obtinute de catre ceilalti candidati. Eventualele cereri de clarificari se depun la fel ca si dosarele de candidatura la sediul SNN, prin posta sau prin e-mail la adresa: office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea – Contestatie in procesul de selectie pentru ocuparea postului Director Directia Proiecte Strategice CNE Cernavoda.

– Date de contact: telefon 021 203 82 00, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro;office@nuclearelectrica.ro.

[1] Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Societatii Naționale NUCLEARELECTRICA S.A., prin postă sau prin e-mail la adresa: office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Departamentul Resurse Umane”

X