Consilier juridic principal – Departamentul Avizare Legalitate Documente din cadrul Directiei Juridice.

X