Agent de securitate

Titlu Agent de securitate
Departament
 1. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. recruteaza intern / extern, pe durata nedeterminata personal in vederea ocuparii postului de agent de securitate la Birou Protectie Fizica si Hibride din cadrul Departamentului Protectie Fizica si Informatii Clasificate – Informatica si Operatiuni de Securitate (DIOS);

 

 1. Profilul postului:

Cerinte obligatorii pentru ocuparea postului:

 • Studii medii, absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat;
 • Experienta in domeniu de minim 5 ani

Alte cerinte specifice postului:

 • cunostinte de legislatie in domeniu pazei si securitatii private
 • cunostinte privind sistemul de protectie fizica(Control acces, CCTV, Antiefractie, Comunicatii, Sistem management chei, Sistem presemnalizare si stingere incendiu);
 • detinerea de atestat profesional pentru functia de agent de securitate conform Legii nr. 333/2003, atestat eliberat de catre MAI –IGPR.
 • cunostinte de baza de operare PC (pachetul Microsoft Office)
 • cazier judiciar
 1. Fisa postului (atributii principale)
 • Are obligatia de a pastra confidentialitatea privind documentele/ datele/informatiile referitoare la activitatea unitatii puse la dispozitie de angajator ca efect al executarii contractului de munca sau obtinute de salariat pe orice fel de suport (hartie, magnetic etc.) prin accesarea facilitatilor informatice ale angajatorului.
 • Sa asigure paza si apararea integritatii tuturor bunurilor si valorilor aflate in interiorul sediului central al SNN;
 • Sa permita accesul persoanelor si mijloacelor de transport in conformitate cu reglementarile legale si cu dispozitiile interne;
 • Sa-si instiinteze seful ierahic despre producerea oricarui eveniment in timpul exercitarii serviciului si despre masurile luate, acestea fiind aduse in regim de urgenta si la cunostiinta conducerii societatii;
 • Sa raporteze in permanenta sefului ierarhic evenimentele legate de indeplinirea obligatiilor de serviciu;
 • In caz de avarii la instalatii, la retele electrice etc. Si in orice alte imprejurari care sunt de natura sa produca pagube, sa aduca de indata la cunostinta celor in drept asemenea eveniment si sa ia primele masuri pentru limitarea consecintelor evenimentului;
 • Sa nu paraseasca sub nici un motiv postul, decat in conditii strict prevazute pentru aceasta, prevazute in planul de paza;
 • Sa verifice la terminarea programului salariatilor daca ferestrele sunt inchise, daca echipamentele alimentate cu energie electrica sunt scoase de sub tensiune, din oricare incapere a SNN sediul central.
 • Are obligatia de a-si insusi prevederile legislatiei cu privire la protectia informatiilor clasificate si ale procedurilor SNN aplicabile acestui domeniu.
 • Are obligatia de a pastra confidentialitatea informatiilor clasificate la care are sau a avut acces (inclusiv dupa incetarea raporturilor de munca cu SNN-SA).
 • Are obligatia de a duce la indeplinire si alte sarcini si responsabilitati specifice postului, care rezulta din legislatia cu privire la protectia informatiilor clasificate si din procedurile SNN aplicabile acestui domeniu.
 1. Alte activităţi:
 • Constata incalcarile de protectie fizica, conform competentelor sale si in zona sa de activitate, anunta Seful de Birou Protectie Fizica si Hibride, ia primele masuri de stabilizare a situatiei;
 1. Data limita de depunere a dosarelor de candidatura este 22.12.2020 ora 16:00;
 2. Dupa expirarea termenului limita de depunere a candidaturilor, membrii comisiei vor analiza dosarele candidatilor inscrisi si vor stabili data sustinerii probei/probelor
 1. Alte informatii:

 

BIBLIOGRAFIE TEMATICA PENTRU CONCURSUL DE AGENTI DE SECURITATE

 

 1. Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
 2. H.G nr.301/2012 norme metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003;
 3. Legea nr.61/1991 sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata in MO nr.96, partea I, din 7 februarie 2014;
 4. Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;
 5. Ghidul agentului de securitate (contine tematica cursului “Agent de Securitate – COR 541401”) – Asociatia Profesionala a Angajatilor din Paza.

 

TEMATICA:

Legea nr.333/2003

 • Dispozitii generale (cap.I);
 • Formele de paza (cap.II) – Paza proprie (sect.a 2-a);
 • Sisteme tehnice de protectie si de alarmare impotriva efractiei (cap.IV) – Mijloace de protectie si de alarmare impotriva efractiei (sect.1);
 • Selectia, atestarea, angajarea, pregatirea si dotarea personalului de paza (cap.V);
 • Atributiile personalului de paza (cap.VI) – (sect.1);
 • Raspunderi si sanctiuni (cap.IX);

H.G nr.301/2012

 • Dispozitii generale (cap.I);
 • Formele de paza (cap.II) – Paza proprie (sect.a 3-a);
 • Selectia, atestarea, angajarea, pregatirea si dotarea personalului de paza (cap.III);
 • Sisteme tehnice de protective se de alarmare impotriva efractiei (cap.V) – mijloace de protectie si de alarmare impotriva efractiei (sect.1);
 • Cerinte minime de securitate, pe zone functionale si categorii de unitati (Anexa nr.1);
 • Documente specifice executarii si evidentierii serviciului de paza prin forte si mijloace civile (Anexa nr.2).

Legea nr.61/1991, republicata

 • Faptele de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice a caror savarsire intr-o institutie publica pot constitui contraventii (art.2 si art.3);

Legea nr.319/2006

 • Obligatiile lucratorilor (cap.4);
 • Supravegherea sanatatii (cap.5) – Accidente de munca (sect.a 2-a);

Legea nr.477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

 • Cerere de Inscriere
 • Date de contact: telefon 021 / 203.82.00, e-mail office@nuclearelectrica.ro.

 

Informatii loc de munca

 

Nota: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatura se depun personal la sediul SNN*, prin posta sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mentiunea / subiectul “Catre Departamentul Resurse Umane – pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de agent de securitate la  Birou Protectie Fizica si Hibride.

(2) Numai candidatii care Indeplinesc cerintele minime, pot fi invitati la sustinerea probei /probelor de concurs

(3) Contestatiile se pot depune In primele 3 zile lucratoare, de la comunicarea raspunsurilor catre candidati.

* Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

X