Administrator / DSMRU_Distributie21-00498

Titlu Administrator / DSMRU_Distributie21-00498
Departament

CNE Cernavoda organizeaza concurs in vederea ocuparii unui post de Administrator, cu contract pe perioada nedeterminata, in cadrul Serviciului Administrativ, pozitia din organigrama A2.10.1 / 500.

Cerinte minime:

 • Studii: absolvent de studii medii cu diploma de bacalaureat
 • Experienta: Minim 2 ani in domeniul studiilor absolvite;

Alte cerinte:

 • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu
 • Cunostinte de legislatie specifice locului de munca
 • Cunostinte medii de contabilitate primara
 • Cunostinte in ceea ce priveste sistemul organizatoric si economic
 • Experienta in utilizarea calculatorului, cunostinte ale pachetului MS-Office
 • Abilitatea de comunicare, capacitatea de a lucre in echipa, capacitatea de a lucre sub stres
 • Abilitatea de a gestiona eficient sarcinile

Responsabilitati, atributii si sarcini:

 • Raspunde de buna derulare a contractelor cu furnizorii de servicii;
 • Coordoneaza activitatea de mentinere a imobilelor aflate in responsabilitatea sa la standarde inalte de curatenie si mentine o buna stare de folosire a incaperilor si a celorlalte utilitati care apartin cladirii;
 • Administreaza caldirile din zona exterioara;
 • Planifica si coordoneaza activitati administrative;
 • Supravegheaza realizarea in bune conditii a lucarilor din zona exterioara, conform contractelor aflate in derulare;
 • Informeaza seful directa supra deficientelor aparute in exploatarea patrimoniului cladirii si masurile necesrae pentru remedierea lor;
 • Se asigura de buna functionare a instalatiilor aferente cladirilor din zona exterioara;
 • Pastreaza documentele justificative legate de stocuri;
 • Se asigura ca, in caz de defectiuni ale sistemelor/retelelor din cladirile pe care le are in administrare anunta echipele responsabile, pentru remedierea in timp util;
 • Alte responsabilități și sarcini conform Fișei Postului.

Conditii oferite:

 • Salariul in conformitate cu prevederile CCM;
 • Program de lucru in conformitate cu prevederile CCM;
 • Alte conditii (locuinta de serviciu, transport etc.).
Informatii loc de munca

Alte informatii:

Bibliografie:

 • Legea 196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor;
 • Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile din 05.11.2015;
 • Legea 99/2016 privind achizitiile publice;
 • Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca.

 

Data limita si locul depunerii cererilor de inscriere si a altor documente necesare inscrierii: 06.12.2021, ora 16:00.

 

Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Recrutare, Selectie si Administrare Resurse Umane – Pavilionul 2, Sala P37 sau la telefon 2161.

Eventualele contestatii se pot face in termen de 1 zi de la data afisarii rezultatelor la Registratura unitatii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro. Contestatia va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: motivul contestatiei, ce argumente exista in favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

 

Nota:

 • In cazul in care, in urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita sa accepte, ca atributie suplimentara de serviciu, precizata in fisa de post, sustinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunostinte si experienta catre personalul in formare sau angrenat in programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atat Sediul Central cat si sucursale). In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata de 1 an de zile.
 • Dosarele de concurs se depun personal la sediul CNE Cernavoda sau, prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro cu mentiunea/subiectul pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de Administrator din cadrul Serviciului Administrativ.
 • Numai candidatii care indeplinesc cerintele minime, pot fi invitati la sustinerea probei/probelor de concurs.

 

Concursul se va organiza on-line. In acest sens, candidatii trebuie sa aiba la dispozitie urmatoarele:

 • Calculator sau laptop cu conexiune la internet;
 • Browser de internet Google Chrome sau Edge;
 • Conditii propice pentru desfasurarea unui interviu on-line.

 

 • Candidatii vor primi pe adresa de email personala (comunicata in CV) invitatia de participare la Interviu de pe platforma Microsoft Teams, cu indicarea datei, orei si link-ul ce trebuie accesat.
Aplica acum
X