Situatii financiare 2018

Situatii anuale

Raportul Anual aferent exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2018, intocmit in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexei nr. 15 la Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Situatiile Financiare Individuale Auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (“IFRS”)

EXCEL-Situatiile Financiare Individuale Auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (“IFRS”)

Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare individuale

Situatiile Financiare Consolidate Auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (“IFRS”)

EXCEL- Situatiile Financiare Consolidate Auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (“IFRS”)

Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare consolidate

EXCEL-Situatii financiare individuale preliminare si neuditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018

Situatii financiare individuale preliminare si neauditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018

 

Situatii semestriale

Raportul semestrial al Consiliului de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2018

Raportul Financiar Semestrial privind activitatea economico – financiara a S.N. Nuclearelectrica S.A. conform prevederilor art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexei nr. 14 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2018

Situatiile Financiare Interimare Individuale Simplificate Revizuite la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2018 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara („IFRS”), in baza Standardului International de Contabilitate 34 – „Raportarea financiara interimara” adoptat de catre Uniunea Europeana

Raportul Auditorului Independent de Revizuire a Situatiilor Financiare Interimare Individuale Simplificate Revizuite la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2018

Situatiile Financiare Interimare Consolidate Simplificate Revizuite la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2018 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara („IFRS”), in baza Standardului International de Contabilitate 34 – „Raportarea financiara interimara” adoptat de catre Uniunea Europeana

Raportul Auditorului Independent de Revizuire a Situatiilor Financiare Interimare Consolidate Simplificate Revizuite la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2018

 

Situatii trimestriale

Trimestrul III

Raport financial trimestrial  privind activitatea economico – financiara a S.N. Nuclearelectrica S.A. conform prevederilor art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexei nr. 13 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018 (Trimestrul III al exercitiului financiar 2018)

Situatii Financiare Interimare Individuale Simplificate Neauditate la data si pentru perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2018 Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana (IFRS – UE), in baza Standardului International de Contabilitate 34 – “Raportarea financiara interimara” adoptat de Uniunea Europeana

Raport trimestrial al consiliului de administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2018

 

Trimestrul I

Raport trimestrial privind activitatea economico – financiara a S.N. Nuclearelectrica S.A. conform prevederilor art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexei nr. 30 la Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2018 (Trimestrul I al exercitiului financiar 2018)

Situatii Financiare Interimare Individuale Simplificate Neauditate la data si pentru perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2018 Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana (IFRS – UE), in baza Standardului International de Contabilitate 34 – “Raportarea financiara interimara” adoptat de Uniunea Europeana

Raport  trimestrial al Consiliului de Administratie al SNN pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2018

X