30/01/2020

19 dec.

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 30.01.2020

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN actualizat la nivelul lunii decembrie 2018 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 231/18.12.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2: Aprobarea declansarii procedurii de selectie a unui membru in Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Punctul 3: Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al SNN pentru derularea procedurii de selectie a unui membru al Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA.

Punctul 4: Alegerea unui membru provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., cu o durata a mandatului de 4 luni. (vot secret)

LISTA CANDIDATILOR PROPUSI PENTRU MEMBRU PROVIZORIU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SNN CU O DURATA A MANDATULUI DE 4 LUNI 

CV Teodor Minodor Chirica

Punctul 5: Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza sa fie semnat de societate cu noul membru al Consiliului de Administratie si mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in cadrul Adunarii generale a actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii contractul de mandat cu administratorul

Anexa 3.1 si 3.2 

Punctul 6: Aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrul provizoriu al Consiliului de Administratie la nivelul de 11.331,00 lei, egala cu cea a administratorilor in functie, precum si a unei componente variabile determinata in mod identic cu cea a administratorilor in functie la nivelul componentei pe termen scurt, acordata proportional cu perioada mandatului provizoriu.

Nota comuna pentru punctele 2,3,4,5 si 6

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Punctul 2: Aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al SN Nuclearelectrica SA prezentate in Anexa la prezentul convocator. Anexa face parte integranta din prezentul convocator.

Punctul 3: Informare privind aprobarea contractarii unor facilitati de credit pentru emitere scrisori de garantie bancara fara constituire de depozite colaterale.

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici

Imputernicire generala persoane fizice AGEA – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici

 

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA (punct secret)   – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA (punct secret) – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA   – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA  – click aici

 

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA  (punct secret)   – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA    – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA (punct secret)  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici

 

Proiecte de hotarari

Proiect hotarare AGOA

Proiect hotarare AGEA

Hotarari

Hotararea AGOA nr. 1/30.01.2020

Hotarare AGEA nr. 1/30.01.2020

Comments are closed.

X