28.10.2021

20 sept.

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor pentru data de 28.10.2021

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN actualizat la nivelul lunii octombrie 2020 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 205/15.10.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2 – Aprobarea Raportului Semestrial al Consiliului de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A. aferent semestrului I 2021.

Nota de fundamentare referitoare la rectificarea BVC si anexe, conform eratei

Punctul 3 – Nota privind erata la Nota de fundamentare referitoare la rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.N Nuclearelectrica pe anul 2021

Nota privind fundamentarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SN Nuclearelectrica SA pe anul 2021, conform notei privind erata la Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2021

Anexa 1 – Bugetul de venituri si Cheltuieli rectificat pe anul 2021, conform eratei

Anexa 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, conform eratei

Forme initiale

Punctul 3 – Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.N.”Nuclearelectrica”S.A. pe anul 2021

Anexa 1 -Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat- click aici

Anexa 2 -Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in BVC si repartizarea pe trimestre a acestora-click aici

Anexa 3-Gradul de realizare a veniturilor totale-click aici

Anexa 4-Programul de investitii, dotari si sursele de finantare-click aici

Anexa 4.1-Lista pozitiei dotari pe anul 2021-clickaici

Anexa 5-Masuri de imbunatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante-click aici

Punctul 4-Informare cu privire la aprobarea contractarii unei facilitati de finantare pentru emitere scrisori de garantie bancara.

Punctul 5-Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.03.2021-31.07.2021.

Punctul 6-Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.03.2021-31.07.2021.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Punctul 2-Aprobarea achizitiei de servicii de asistenta/consultanta juridica in legatura cu Obiectivele majore investitionale precum si Obiectivele majore Strategice din Strategia de Investitii a Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. aferenta perioadei 1 iulie 2020 – 1 iulie 2025 aprobata de actionari.

Anexa 1-Strategia de investitii 2020-2025-click aici

Punctul 3-Aprobarea Actului Constitutiv al Filialei SNN Nuclearelectrica Serv SRL

Punctul 4-Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN sa efectueze orice modificari si completari asupra Actului Constitutiv al Filialei SNN Nuclearelectrica Serv.

Punctul 5-Aprobarea posibilitatii delegarii de catre Presedintele Consiliului de Administratie al SNN a atributiilor/responsabilitatilor in legatura cu infiintarea filialei SNN Nuclearelectrica Serv, astfel cum acestea au fost prevazute la punctul 4 din Hotararea nr. 2/27.01.2021 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN, oricarei alte persoane competente, inclusiv consiliului de administratie al filialei, care va fi desemnat, in aceasta calitate, prin decizie a Consiliului de Administratie al SNN

Nota pentru punctele 3,4 si 5

Anexa 1-Actul Constitutiv al Filialei SN Nuclearelectrica Serv SRL-click aici

Anexa 2-Anexa la Actul Constitutiv al Filialei SN Nuclearelectrica Serv SRL-click aici

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click  aici

Imputernicire generala persoane fizice AGEA – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici

 

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA   – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA  – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA  – click aici

 

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA    – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici

Proiecte de hotarari

Proiect hotarare AGOA

Proiect hotarare AGEA

Hotarari

Hotarare AGOA

Hotarare AGEA 

Comments are closed.

X