28/05/2020

22 apr.

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN pentru data de 28.05.2020

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN actualizat la nivelul lunii decembrie 2018 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 231/18.12.2018

Importanta utilizarii optiunii de vot prin Corespondenta in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor in contextul raspandirii infectiei cu coronavirus

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctele  2 si 3  – Prelungirea duratei mandatului dlui. Teodor Minodor Chirica care se finalizeaza la data de 30.05.2020, cu o perioada de 2 luni, incepand cu data de 31.05.2020, in conformitate cu prevederile art. 641 alin. (3) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare sau pana la la data acceptarii mandatului de catre un administrator numit in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, daca selectia se finalizeaza inainte de termenul mentionat. (vot secret).

3. Aprobarea mentinerii indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrul provizoriu al Consiliului de Administratie si a componentei variabile, astfel cum au fost aprobate prin Hotararea AGOA nr. 1/30.01.2020

Punctul 4 – Aprobarea formei actului aditional la contractul de mandat care urmeaza sa fie semnat de societate cu membrul provizoriu al Consiliului de Administratie al carui mandat a fost prelungit

Punctul 6 – Informare referitoare la opinia cu rezerve exprimata de auditorul financiar independent Mazars Romania S.R.L. in rapoartele de audit asupra Situatiilor Financiare Individuale si Consolidate incheiate la 31 decembrie 2019, intocmita conform instructiunii Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, avand numarul de inregistrare 201574/10.04.2020 si inregistrata la SN Nuclearelectrica SA sub numarul 5087/13.04.2020.

Instructiune din partea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, avand numarul de inregistrare 201574/10.04.2020 si inregistrata la SN Nuclearelectrica SA sub numarul 5087/13.04.2020.

Punctul 7 – Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.01.2020-31.03.2020.

Punctul 8 – Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.01.2020-31.03.2020.

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA    – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA (vot secret)   – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA   – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA  (vot secret) – click aici

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA (vot secret) – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA (vot secret) – click aici

Proiecte de hotarari

Proiect hotarare AGOA

Hotarari

Hotarare AGOA nr. 6/28.05.2020

Comments are closed.

X