27/07/2020

22 iun.

Importanta utilizarii optiunii de vot prin Corespondenta in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor in contextul raspandirii infectiei cu coronavirus

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 27.07.2020

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN actualizat la nivelul lunii decembrie 2018 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 231/18.12.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2 – Aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie aferent trimestrului I 2020, intocmit in baza prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare („OUG 109/2011”) si ale art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Punctele 3 – 8 – 3.Alegerea unui membru al Consiliului de administratie al S.N Nuclearelectrica S.A. (vot secret) 4.Stabilirea duratei mandatului administratorului ales pana la data de 28.09.2022 , data la care inceteaza mandatul administratorilor in functie. 5. Aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare a administratorului ales, egala cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. 6. Aprobarea componentei variabile anuale in valoare de 12 indemnizatii fixe lunare determinata pe baza indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari – asa cum acestia au fost negociati cu actualii administratori in functie ai societatii si aprobati de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin Hotararea nr. 3/10.04.2019. 7 Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorul ales. 8 Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar, Statul Roman prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri pentru semnarea contractului de mandat cu administratorul ales .

Punctul 7 – Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorul ales.

Lista candidatilor propusi pentru pozitia de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA in conformitate cu punctul 3 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN din data de 27.07.2020

CV Calin Radu Vilt

CV Teodor Minodor Chirica 

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA    – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA (vot secret)   – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA (vot secret)  completata conform listei candidatilor – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA   – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA  (vot secret) – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA  (vot secret) completata conform listei candidatilor – click aici

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA (vot secret) – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA (vot secret) completat conform listei candidatilor  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA (vot secret) – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA (vot secret) completat conform listei candidatilor – click aici

Proiecte de hotarari

Proiect de hotarare AGOA

Proiect de hotarare AGOA (completat conform listei candidatilor)

Hotarari

Hotarare AGOA nr. 9/27.07.2020

Comments are closed.

X