27/04/2020

24 mart.

Convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor SNN pentru data de 27.04.2020

Importanta utilizarii optiunii de vot prin Corespondenta in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor in contextul raspandirii infectiei cu coronavirus

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN actualizat la nivelul lunii decembrie 2018 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 231/18.12.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2 – Aprobarea Situatiilor Financiare Individuale auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2019 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019.

Raportul Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019.

Punctul 3 – Aprobarea Situatiilor Financiare Consolidate auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2019 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019

Raportul Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019

Punctul 4 – Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019, intocmit in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale anexei nr. 15 din Regulamentul 5/2018.

Nota privind  aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019

Punctul 5 – Aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie aferent trimestrului IV 2019.

Punctul 6 – Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2019 pe destinatii, aprobarea valorii totale a dividendelor brute in valoare de 498.421.396 lei a valorii dividendului brut pe actiune in valoare de 1,65306302 lei, a datei platii dividendelor, respectiv data de 25.06.2020 si a modalitatilor de plata, prevazute in Nota prezentata actionarilor

Punctul 7 – Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019

Punctul 8 – Informare cu privire la Raportul de Responsabilitate Social Corporatista al SN Nuclearelectrica SA pentru anul 2019.

Intrebari si raspunsuri din partea actionarilor

Intrebari si raspunsuri pentru actionar persoana fizica

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA    – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA   – click aici

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA  – click aici

Proiecte de hotarari

Proiect hotarare AGOA

Hotarare

Hotararea AGOA nr. 5/27.04.2020

Comments are closed.

X