27.01.2022

21 dec.

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 27.01.2022

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN actualizat la nivelul lunii octombrie 2020 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 205/15.10.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2: Aprobarea Raportului Trimestrial al Consiliului de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A. aferent trimestrului III 2021.

Punctul 3: Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 08.2021-01.12.2021.

Punctul 4: Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 08.2021-01.12.2021.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Punctul 2: Aprobarea rezultatului analizei cauzelor care au condus la efectuarea platilor cu titlul de despagubiri si cheltuieli de judecata unui angajat SNN in baza unei sentinte civile definitive, astfel cum este prezentat in Nota pusa la dispozitia actionarilor.

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici

Imputernicire generala persoane fizice AGEA – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA   – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA  – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA  – click aici

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA    – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici

Proiecte de hotarari

Proiect hotarare AGOA

Proiect hotarare AGEA

 

Comments are closed.

X