22.09.2022

18 aug.

Convocatorul completat al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor pentru data de 22.09.2022

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 22.09.2022

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN actualizat la nivelul lunii octombrie 2020 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 205/15.10.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul2:Aprobarea Strategiei de implementare a Proiectului de Reactoare Modulare Mici (SMR) de tip NuScale pe amplasamentul de la Doiceşti.

Punctul 3: Aprobarea profilului Consiliului de Administrație si a profilului candidatului pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

Nota privind avizarea, de catre Consiliul de Administratie (‘’CA’’) al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (‘’SNN’’), in vederea inaintarii spre aprobare de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SNN a profilului CA si a profilului membrului CA, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, pentru recrutarea a patru membrii CA SNN

Anexa 1: Profilul consiliului de administratie SNN

Anexa 2: Profilul candidatului pentru pozitia de membru in Consiliu de Administratie SNN  

Punctul 4: Aprobarea Raportului Semestrial al Consiliului de Administratie aferent semestrului I 2022.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Punctul 2: Aprobarea Acordului Investitorilor în legătură cu constituirea unei noi persoane juridice, organizată ca societate pe acțiuni și având ca obiectiv dezvoltarea Proiectului de Reactoare Modulare Mici (SMR) de tip NuScale pe amplasamentul de la Doicești.

La punctul 2 de pe ordinea de zi a AGEA, SNN a publicat  Nota privind Aprobarea Acordului Investitorilor în legătură cu constituirea unei noi persoane juridice, organizată ca societate pe acțiuni și având ca obiectiv dezvoltarea Proiectului de Reactoare Modulare Mici (SMR) de tip NuScale pe amplasamentul de la Doicești.

Pentru protejarea intereselor sale comerciale legitime avand in vedere informatiile de natura comerciala din Acordul Investitorilor in legătură cu constituirea unei societati de proiect avand ca obiectiv dezvoltarea unor capacitati de producere a energiei electrice si draftul de Act Constitutiv privind constituirea unei societati de proiect, SNN a decis, conform notei de la punctul 2 de pe ordinea de zi a AGEA,  in conditiile legislatiei aplicabile dreptului actionarilor de a avea acces la informaţii suficiente despre aspectele supuse aprobarii AGA, in spiritul transparentei, bunei credinte si bunelor practici, sa le ofere posibilitatea actionarilor, cu îndeplinirea cerinţelor de identificare prevăzute in Convocatorul AGA, respectiv cerinta de a detine calitatea de actionar la data de referinta 13.09.2022, sa emita o cerere in acest sens insotita de Acordul de confidentialitate (link) completat si o copie CI pentru a primi acces la Acordul Investitorilor in legătură cu constituirea unei societati de proiect avand ca obiectiv dezvoltarea unor capacitati de producere a energiei electrice si la draftul de Act Constitutiv privind constituirea unei societati de proiect.

SNN va efectua verificarea detinerii calitatii de actionar la data de 13.09.2022 in registrul actionarilor transmis de Depozitarul Central si va pune la dispozitie Acordul Investitorilor in legătură cu constituirea unei societati de proiect avand ca obiectiv dezvoltarea unor capacitati de producere a energiei electrice si draftul de Act Constitutiv privind constituirea unei societati de proiect.

Cererile, insotite de angajamentul de confidentialitate semnat si copia CI vor fi transmise in atentia Consiliului de Administratie al SNN, fie in format fizic prin depunerea la Registratura SNN, din strada Polona, nr. 65 in intervalul orar 08:00 – 16:00, fie prin trimiterea online, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 la adresa de email aga@nuclearelectrica.ro cu tiltul “Solicitare de furnizare documente AGA 22.09.2022”.

Copia Acordul Investitorilor in legătură cu constituirea unei societati de proiect avand ca obiectiv dezvoltarea unor capacitati de producere a energiei electrice si draftul de Act Constitutiv privind constituirea unei societati de proiect vor fi puse la dispozitie spre ridicare de la Registratura SNN din strada Polona nr. 65, in intervalul orar 09:00 – 17:00 pentru solicitarile primite in format fizic si electronic, prin trimitere pe email, cu semnatura electronica SNN incorporata, pentru solicitarile primite pe email.

Punctul 3: Aprobarea participării Societății Naționale “Nuclearelectrica” S.A. la constituirea unei noi persoane juridice, organizată ca societate pe acțiuni, în conformitate cu prevederile Acordului Investitorilor si in condițiile descrise in Nota prezentata acționarilor.

Punctul 4: Aprobarea mandatării Directorului General al Societatea Națională “Nuclearelectrica” S.A să semneze Acordul Investitorilor și Actul Constitutiv al societății nou înființate, în numele și pe seama Societatea Națională “Nuclearelectrica” S.A..

Punctul 5: Aprobarea mandatării Directorului General al Societatea Națională “Nuclearelectrica” S.A, cu posibilitatea de transmitere a mandatului, să inițieze și să deruleze demersurile necesare înregistrării societății de proiect, inclusiv să semneze orice document în legătura cu înregistrarea societății de proiect la Registrul Comerțului.

Nota pentru punctele 2,3,4 si 5

Punctul 6: Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA sa analizeze prevederile Actului Constitutiv al SNN si sa inainteze spre aprobare Adunarii Generale Extraordinare propunerile de modificare a Actului Constitutiv al Societatii.

Solicitare de completare a ordinii de zi

Solicitare de completare a ordinii de zi a AGOA si  AGEA de la actionarul majoritar, Ministerul Energiei

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici

Imputernicire generala persoane fizice AGEA – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA (ordinea de zi completata)  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA   – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA (ordinea de zi completata)   – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA  – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA (ordinea de zi completata)-click aici 

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA (ordinea de zi completata)-click aici

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA    – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA (ordinea de zi completata)   – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA (ordinea de zi completata)  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA (ordinea de zi completata) – clickaici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA (ordinea de zi completata)– click aici

Proiecte de hotarari

Proiect hotarare AGOA

Proiect hotarare AGOA (ordinea de zi completata)

Proiect hotarare AGEA

Proiect hotarare AGEA (ordinea de zi completata)

 

Hotarari

Hotarare AGOA

Hotarare AGEA

Comments are closed.

X