12/06/2020

8 mai

Importanta utilizarii optiunii de vot prin Corespondenta in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor in contextul raspandirii infectiei cu coronavirus

Convocatorul completat al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 12.06.2020

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 12.06.2020

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN actualizat la nivelul lunii decembrie 2018 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 231/18.12.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2 – Aprobarea Strategiei de Investitii a Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. aferenta perioadei 1 iulie 2020 – 1 iulie 2025.

Strategia de investitii a SNN aferenta perioadei 1 iulie 2020 – 1 iulie 2025

Punctul 3 – Aprobarea numirii firmei Mazars Romania S.R.L. in calitate de auditor financiar pentru o perioada de 3 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2020, 2021 si 2022 (vot secret).

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Punctul 2 – Informare cu privire la stadiul Analizei de tip due-dilligence (tehnic, mediu, financiar, juridic) in vederea unei potentiale preluari a liniei de procesare de la CNU Sucursala Feldioara.

Solicitare completare ordine de zi AGEA

Solicitare de completare a ordinii de zi a AGEA din partea actionarului majoritar, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici

Imputernicire generala persoane fizice AGEA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA    – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA (vot secret)   – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA   – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA  (vot secret) – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA    – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA   (ordinea de zi completata)  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA   – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA   (ordinea de zi completata) – click aici

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA (vot secret) – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA (vot secret) – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA  (ordinea de zi completata) – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA (ordinea de zi completata) – click aici

Proiecte de hotarari

Proiect de hotarare AGOA

Proiect de hotarare AGOA (ordinea de zi completata)

Proiect de hotarare AGEA

Proiect de hotarare AGEA (ordinea de zi completata)

Hotarari

Hotarare AGOA nr. 7/12.06.2020

Hotarare AGEA nr. 8/12.06.2020

Comments are closed.

X