11.08.2021

2 iul.

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor pentru data de 11.08.2021

Convocatorul completat al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor pentru data de 11.08.2021

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN actualizat la nivelul lunii octombrie 2020 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 205/15.10.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2- Aprobarea Raportului Trimestrial al Consiliului de Administratie al S.N Nuclearelectrica S.A aferent trimestrului I 2021.

Punctul 3-Informare referitoare la opinia cu rezerve exprimata de auditorul financiar independent Mazars Romania S.R.L., in rapoartele de audit asupra Situatiilor Financiare Individuale si Consolidate incheiate la 31 decembrie 2020.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Punctul 2-Aprobarea Actului Constitutiv al Filialei SNN Feldioara care urmeaza sa fie infiintata de SNN in baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 4/05.04.2021.

Punctul 3-Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN sa efectueze orice modificari si completari asupra Actului Constitutiv al Filialei SNN Feldioara ce ar putea sa decurga din orice solicitare a autoritatilor sau modificari necesare desfasurarii activitatii dupa infiintare.

Punctul 4-Aprobarea posibilitatii delegarii de catre Presedintele Consiliului de Administratie al SNN a atributiilor/responsabilitatilor in legatura cu infiintarea filialei SNN Feldioara, astfel cum acestea au fost prevazute la punctul 3 din Hotararea nr. 4/05.04.2021 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN, oricarei alte persoane competente, inclusiv consiliului de administratie al filialei, care va fi desemnat, in aceasta calitate, prin decizie a Consiliului de Administratie al SNN.

Nota pentru punctele 2, 3, 4

Anexa nota-Act Constitutiv Filiala Feldioara

Anexa nota-Anexa Act Constitutiv Filiala Feldioara

Punctul 5-Aprobarea vanzarii de catre statul roman, prin Ministerul Energiei a concentratelor tehnice de uraniu din stocul de siguranta si consum, constituite in perioada 2009-2011 si aflate in proprietatea privata a statului si in administratia Companiei Nationale a Uraniului, catre Societatea Nationala « Nuclearelectrica » SA.

Punctul 6-Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN sa aprobe forma contractului de vanzare – cumparare si incheierea contractului de vanzare cumparare a concentratelor tehnice de uraniu din stocul de siguranta si consum, precum si de a indeplini orice act sau formalitate necesara pentru implementarea hotararii AGA si prevederilor OUG nr. 73/2021. Consiliul de Administratie are dreptul sa delege dreptul de semnare a contractului de vanzare cumparare catre Directorul general SNN.

Nota pentru punctele 5, 6

Punctul 7-Aprobarea datei de 27.08.2021 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

Punctul 8-Aprobarea datei de 26.08.2021 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. l) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.

Punctul 9-Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Solicitare de completare a ordinii de zi

Solicitare de completare a ordinii de zi a AGEA de la actionarul majoritar, Ministerul Energiei

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici

Imputernicire generala persoane fizice AGEA – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici

 

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA   – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA  – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA  – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA (ordinea de zi completata)-click aici 

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA (ordinea de zi completata)-click aici

 

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA    – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA (ordinea de zi completata)  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA  (ordinea de zi completata)– click aici

 

Proiecte de hotarari

Proiect hotarare AGOA

Proiect de hotarare AGOA (ordinea de zi completata)

Proiect hotarare AGEA

Proiect hotarare AGEA (ordinea de zi completata)

Hotarari

Hotararea AGOA nr 9/11.08.2021

Hotararea AGEA nr 10/11.08.2021

Comments are closed.

X