06.05.2021

29 mart.

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor pentru data de 06.05.2021

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN actualizat la nivelul lunii octombrie 2020 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 205/15.10.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2 – Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021

Anexa 1 – Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022 si 2023

Anexa 2 – Detalierea indicatorilor economico – financiari prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

Anexa 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa 4 – Programul de investitii

Anexa 4.1. – Lista pozitiei „Dotari” pentru anul 2021

Anexa 5 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducerea platilor restante

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Punctul 2 – Informare privind (i) finalizarea negocierii cu Compania Naționala a Uraniului S.A. (“CNU”) cu privire la preluarea de catre Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) a unor active din cadrul liniei de procesare a concentratului de uraniu de la Sucursala FELDIOARA a CNU (Tranzactia) si (ii) semnarea Contractului de vanzare-cumparare a unor active din cadrul liniei de procesare a concentratului de uraniu de la Sucursala Feldioara – Compania Nationala a Uraniului S.A. nr. 330/18.03.2021.

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici

Imputernicire generala persoane fizice AGEA – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici

 

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA   – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA  – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA  – click aici

 

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA    – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici

 

Proiecte de hotarari

Proiect hotarare AGOA

Proiect hotarare AGEA

Hotarari

Hotarare AGOA

Hotarare AGEA 

Comments are closed.

X