05.04.2021

24 feb.

Convocatorul completat al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor pentru data de 05.04.2021

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor pentru data de 05.04.2021

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN actualizat la nivelul lunii octombrie 2020 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 205/15.10.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2:Aprobarea Strategiei de continuare a Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă.

La punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA, SNN a publicat Nota  privind aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor a Strategiei de continuare a Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă şi respectiv aprobarea de către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a unor masuri vizand initierea implementarii Strategiei de continuare a Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă si reoperationalizarea Societatii EnergoNuclear S.A. pe baza Studiului de Fezabilitate actualizat.

Intelegand, in conditiile legislatiei aplicable dreptul actionarilor de a avea acces la informaţii suficiente despre problemele supuse aprobarii AGA, SNN doreste, in spiritul transparentei, bunei credinte si bunelor practici, sa le ofere posibilitatea actionarilor, cu îndeplinirea cerinţelor de identificare prevăzute in Convocatorul AGA, respectiv cerinta de a detine calitatea de actionar la data de referinta 25.03.2021, sa emita o cerere in acest sens insotita de Acordul de confidentialitate (link) completat si o copie CI pentru a primi acces la studiul de fezabilitate actualizat care a stat la baza strategiei prezentate actionarilor.

SNN va efectua verificarea detinerii calitatii de membru la data de 25.03.2021 in registrul actionarilor transmis de Depozitarul Central si va pune la dispozitie o copie a studiului de fezabiliatate actualizat pentru proiectul Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda. 

Cererile, insotite de angajamentul de confidentialitate semnat si copia CI vor fi transmise in atentia Consiliului de Administratie al SNN, fie in format fizic prin depunerea la Registratura SNN, din strada Polona, nr. 65 in intervalul orar 08:00 – 16:00, fie prin trimiterea online, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 la adresa de email aga@nuclearelectrica.ro cu tiltul “Solicitare de furnizare documente AGA 05.04.2021”.

Copia studiului de fezabilitate actualizat va fi pusa la dispozitie spre ridicare de la Registratura SNN din strada Polona nr. 65, in intervalul orar 08:00 – 11:00 pentru solicitarile primite in format fizic si electronic, prin trimitere pe email, cu semnatura electronica SNN incorporata, pentru solicitarile primite pe email.

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Punctul 4: Aprobarea majorarii capitalului social al EnergoNuclear S.A. cu suma de 25 de milioane de lei si, totodata, aprobarea participarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. la majorarea capitalului social al EnergoNuclear S.A., filiala detinuta integral de catre Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A., cu suma de 25 milioane RON.

Punctul 5: Aprobarea mandatului reprezentantilor Nuclearelectrica in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Energonuclear S.A. pentru a vota in favoarea modificarii capitalului social al EnergoNuclear S.A., in sensul majorarii acestuia cu suma de 25 de milioane de lei, si, totodata, aprobarea mandatului reprezentantilor Nuclearelectrica in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor EnergoNuclear S.A. pentru a vota in favoarea subscrierii integrale, de catre actionarul unic al EnergoNuclear S.A., respectiv Nuclearelectrica, a capitalului social aditional (majorat), de 25 de milioane de lei, sub forma de aport in numerar al Nuclearelectrica la capitalul social al EnergoNuclear S.A., in cuantum de 25 de milioane de lei.

Punctul 6: Mandatarea Consiliului de Administraţie al SNN să iniţieze, să deruleze şi să aprobe procedurile, operaţiunile si deciziile corporative necesare pentru majorarea capitalului social al EN, operationalizarea EN si asigurarea resurselor necesare, in conformitate cu Strategia aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SNN.

Punctul 7: Aprobarea suportării, de catre SNN, prin intermediul societatii EN, filiala detinuta integral de SNN, a cheltuielilor generate de Etapa 1 a Proiectului Unităţile 3 şi 4 de la CNE Cernavodă, in conformitate cu prevederile Strategiei aprobate, în conditiile incadrării in bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat conform prevederilor legale.

Nota pentru punctele 4,5,6 si 7 

Punctul 8:Aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al SN Nuclearelectrica SA prezentate in Anexa la prezentul convocator. Anexa face parte integranta din prezentul convocator.

Solicitare de completare a ordinii de zi AGEA

Solicitare de completare a ordinii de zi AGEA din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici

Imputernicire generala persoane fizice AGEA – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici

 

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA   – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA  – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA  – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA (ordinea de zi completata)-clickaici 

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA (ordinea de zi completata)-click aici

 

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA    – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA (ordinea de zi completata)  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA  (ordinea de zi completata)– click aici

 

Proiecte de hotarari

Proiect hotarare AGOA

Proiect de hotarare AGOA (ordinea de zi completata)

Proiect hotarare AGEA

Proiect hotarare AGEA (ordinea de zi completata)

Hotarari

Hotarare AGOA

Hotarare AGEA 

Comments are closed.

X