05/03/2020

30 ian.

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN din data de 05.03.2020

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN actualizat la nivelul lunii decembrie 2018 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 231/18.12.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2 – Nota privind erata la Nota de fundamentare a proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli al S.N.”Nuclearelectrica”S.A. pe anul 2020

Nota de fundamentare BVC si anexe, conform eratei

Punctul 2 – Nota privind fundamentarea proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli al S.N.”Nuclearelectrica”S.A. pe anul 2020, conform notei privind erata la Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020

Anexa 1 – Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020, conform  eratei la Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020

Anexa 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, conform eratei la Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020

Anexa 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa 4 – Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

Anexa 4.1. – Lista pozitiei „Dotari” pe anul 2020

Anexa 5 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante, conform eratei la Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020

Forme initiale

Punctul 2 – Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020

Anexa 1 – Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Anexa 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

Anexa 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa 4 – Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

Anexa 4.1. – Lista pozitiei „Dotari” pe anul 2020

Anexa 5 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante 

 

Punctul 3 – Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.07.2019-31.12.2019.

Punctul 4 – Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.07.2019-31.12.2019

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici

 

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA    – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA   – click aici

 

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA  – click aici

 

Proiecte de hotarari

Proiect hotarare AGOA

Hotarare

Hotarea AGOA nr. 3/05.03.2020

Comments are closed.

X