Rezultate obtinute din programul de supraveghere a efluentilor si mediului – noiembrie 2016

10 ian.

Rezultate obtinute din programul de supraveghere a efluentilor si mediului – noiembrie 2016

IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI
  • Doza este o măsură a efectului radiaţiilor asupra organismelor vii, proporţională cu raportul dintre energia cedată de radiaţiile ionizate şi masa corpului iradiat. Se măsoară în Sievert [Sv], cu submultiplul miliSievert [mSv].
  • Limita de doză legală, stabilită prin normele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pe care o persoană din populaţie poate să o încaseze din activităţile nucleare efectuate de către om este de 1mSv/ an.
  • Organismul omului este supus iradierii externe din surse naturale, contribuţia cea mai importantă având-o materialele radioactive din sol şi radiaţia cosmică. Conform Raportului UNSCEAR (Comitetul Ştiinţific al Naţiunilor Unite pentru Efectele Radiaţiilor Atomice) din anul 2000 iradierea externă din surse naturale în România este cuprinsă între 0,135 şi 1,92 mSv/ trimestru.
  • Grupul Critic este un grup ipotetic format de persoanele din public care pot primi cele mai mari doze din cauza funcţionării unui obiectiv nuclear. În acest caz s-a considerat un grup, care ar locui chiar la limita zonei de excludere, ar consuma apă din Dunăre, lapte provenind de la ferme amplasate în aceeaşi zonă, produse alimentare din gospodăriile proprii sau ferme locale, peşte din Dunăre.

Limita autorizată pentru o persoană din grupul critic la CNE Cernavodă cu două unităţi este de 0,2mSv/an. Evaluarea dozei pentru o persoană din grupul critic (grupul cu expunere maximă) se face pe baza măsurării emisiilor de substanţe radioactive lichide şi gazoase în mediu.

REZULTATE OBŢINUTE DIN PROGRAMUL DE SUPRAVEGHERE A EFLUENŢILOR ŞI MEDIULUI

DOZE PENTRU POPULAŢIE CA REZULTAT AL EXPLOATĂRII CNE CERNAVODĂ U1 şi U2

  • Doza datorată emisiilor de efluenţi radioactivi pentru o persoană din grupul critic în luna noiembrie 2016 este de 0.000455 mSv.

Contribuţiile efluenţilor gazoşi şi lichizi în luna noiembrie sunt:

  • 0.000451 mSv din efluenţi gazoşi;
  • 0.000004 mSv din efluenţi lichizi.

Doza cumulată în anul 2016 pentru cele două unităţi este de 0.005171 mSv.

RADIOACTIVITATEA APEI FREATICE DE PE AMPLASAMENT
  • Pentru probele de apă freatică analizate în luna noiembrie 2016, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezenţa radioactivităţii artificiale.
  • Concentraţia de tritiu a fost sub Limita de Detecţie.

În probele de apă din forajele de control de pe platforma DICA, precum şi în cele de pe platforma depozitului intermediar DIDR, nu a fost detectată radioactivitate gama artificială peste limitele de detecţie.

DOZE PENTRU POPULAŢIE DIN FONDUL NATURAL (doze externe) – raportare trimestrială

Doza externă provenită din fondul natural, măsurată în trimestrul III al anului 2016, a fost de 0.186 mSv şi se încadrează în limitele normale în care variază iradierea externă naturală în România conform datelor furnizate de Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului. În luna noiembrie 2016 doza pentru o persoană din grupul critic cauzată de emisiile radioactive de la CNE Cernavodă a fost de aproximativ 136 ori mai mică decât doza lunară medie provenită din fondul natural.

 

20 de ani de exploatare comerciala a Unitatii 1

La 2 decembrie 1996, Unitatea 1 de la CNE Cernavodă intra în exploatare comercială, fiind prima unitate nuclearoelectrică din România.

Au trecut 20 de ani de atunci, iar centrala şi personalul au dovedit că au atins pragul de maturitate, performanța, CNE Cernavodă fiind cotată la cel mai înalt nivel.

CNE Cernavodă are respectul comunităţii nucleare internaţionale şi munceşte continuu pentru a consolida acest respect.

Prioritatea absolută acordată securităţii nucleare, protecţiei mediului, personalului şi populaţiei caracterizează întreaga activitate a centralei, reprezentând dovada angajamentului pentru performanţă asumat de echipa CNE Cernavodă.

La mulți ani cetățenilor comunității locale și anul 2017 să ne aducă tuturor progres, sănătate, îndeplinirea tuturor dorințelor și cât mai multe realizări!

 

Comments are closed.

X