Nuclearelectrica

Nuclearelectrica


Anunt de dezbatere publica: solicitare autorizatie de mediu pentru functionarea unitatilor 1 si 2


 

ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ

 

Societatea Naţională Nuclearelectrica SA – Sucursala CNE Cernavodă, cu sediul în localitatea Cernavodă, strada Medgidiei, nr. 2, județul Constanța, tel. 0241239340, fax. 0241239679, anunță publicul interesat asupra organizării dezbaterii publice în scopul emiterii Autorizației de mediu pentru desfășurarea activităţii de „Producţie de energie electrică” – CAEN 3511, amplasament orașul Cernavodă, str. Medgidiei nr. 2, jud. Constanța.

Sedința de dezbatere publică va avea loc în data de 26 noiembrie 2018, ora 15.00, la sediul Primăriei Cernavodă.

SNN SA – Sucursala CNE Cernavodă produce energie electrică prin intermediul a  două unități nucleare, U1 si U2, în baza autorizaţiei de mediu emisă prin HG nr.1515/2008.

Cele două unităţi ale CNE Cernavodă asigură aproximativ 20% din producţia de electricitate a României precum şi agentul termic pentru mai mult de 75 % din populaţia oraşului Cernavodă.

CNE Cernavodă deține un program de monitorizare a factorilor de mediu compus din:

- Programe de monitorizare a efluenților radioactivi la CNE Cernavodă;

- Programe de monitorizare fizico-chimică a efluenților neradioactivi la CNE Cernavodă;

- Programe de gospodarire deseuri radioactive si neradioactive la CNE Cernavodă;

Până în prezent nu au fost detectate modificări ale radioactivităţii mediului în zona oraşului Cernavodă faţă de perioada anterioară punerii în funcţiune a unităţilor nucleare.

Documenția depusă de către titularul de activitate în vederea obţinerii autorizației de mediu pentru activitatea mai sus menţionată,  poate fi consultată la sediul Ministerului Mediului din Bd. Libertății nr. 12, sector 5, București, de luni până joi între orele 08.30-17.00 și vineri între orele 08.30-14.30 sau la adresele web http://www.mmediu.ro/articol/snn-sa-sucursala-cne-cernavoda-solicitare-autorizatie-de-mediu-pentru-functionarea-unitatilor-1-si-2/2182

şi

www.nuclearelectrica.ro.

De asemenea, documentatia pentru autorizare poate fi consultată şi la Centrul de informare a publicului din oraşul Cernavodă, zilnic în intervalul orar 8-16, precum şi la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa, str.Unirii, nr.23, de luni până joi între orele 08.00-16.30 și vineri între orele 08.00-14.00.

Comentariile publicului se primesc zilnic, sub semnatura şi cu datele de identificare ale solicitantului, la sediul Ministerului Mediului din Bd. Libertății, nr. 12, sector 5, București, fax. 021/3160421, tel. 021/4089588 sau la adresa de e-mail: liliana.jaravete@mmediu.ro, până la data dezbaterii publice.

Decizie Ministerului Mediului nr. 1/28.11.2018

Plan situatie

Fisa de prezentare si declaratie actualizata

Raport la bilant de mediu nivel I  /  Anexe

Raport la bilant de mediu nivel II   / Anexe

Raport de securitate

Nuclearelectrica

Nuclearelectrica


Anunt public privind decizia etapei de incadrare


S.N.N. SA – Sucursala C.N.E. CERNAVODA, titular al proiectului “DESFIINTARE CLADIRE CENTRALA TERMICA DEPOZIT SEIRU – CNE CERNAVODA propus a fi amplasat în judeţul Constanţa, comuna Saligny, satul Stefan cel Mare, strada Industriala, nr. 8, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa: NU  ESTE NECESARĂ  EFECTUAREA  EVALUĂRII  IMPACTULUI  ASUPRA MEDIULUI.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează  pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa, str. Unirii, nr. 23, mun. Constanţa, judeţul Constanţa, zilnic, între orele 9-13, precum şi la următoarea adresa de internet: www.apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.