Servicii medicale pentru personalul din sediul central al SNN

15 dec.

Servicii medicale pentru personalul din sediul central al SNN

CĂTRE TOȚI CEI INTERESAȚI

Entitatea contractantă: S.N. Nuclearelectrica S.A., cu sediul în str. Polonă nr. 65, București, Sector 1, cod postal 010494, telefon +4021.203.82.00, fax +4021.316.94.00, vă invită să transmiteți propunerea de ofertă pentru următoarea achiziție:

1. Obiectul contractului: Servicii medicale pentru personalul din sediul central al SNN;
2. Metoda de atribuire aplicată: Achiziție directă, în temeiul art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizițile sectoriale;
3. Descriere servicii:
Serviciile vor consta in:
a) Control medical la angajare, periodic, suplimentar pentru stabilirea aptitudinii în muncă, cu emitere fișă de aptitudini, pentru următoarele categorii de salariați:
• Personal TESA cu activități de birou (program de 8 h/zi) – 190 lucrători;
• Conducători auto (program 8h/zi) – 9 lucrători;
• Personal care asigură paza și protecția clădirii – agenți de pază (program de tură 12h/24h) – 6 lucrători.
b) Servicii de medicina muncii pentru efectuarea de examinări medicale în cadrul controlului medical de stabilire a aptitudinii în muncă la sediul SNN, evaluare stare graviditate/maternitate, analiză evaluări de risc sau alte formalități impuse de legislația în domeniul securităţii și sănătăţii în muncă, în limita a 60 de ore;
c) Efectuarea vaccinului antigripal, inclusiv asigurarea vaccinului aflat în schema de imunizare a populației pentru anotimpul rece al anului 2021, pentru un număr de 100 de persoane.
d) Servicii medicale efectuate pe durata instituirii măsurilor de prevenire a răspândirii coronavirus:
• Efectuarea testului rapid de depistare COVID19 (test pus la dispoziție de SNN) pentru un număr de 300 de persoane;
• Efectuarea serviciului medical de triaj al accesului persoanelor în incinta sediului SNN, în limita a 60 de zile.
e) Servicii de analize clinice și paraclinice suplimentare, solicitate de medicul de medicina muncii pentru stabilirea aptitudinii în muncă.
CERINȚELE, ÎN INTEGRALITATEA LOR, SE REGĂSESC ÎN CAIETUL DE SARCINI.
4. Ofertanții vor prezenta în cadrul ofertei:
a) Declaraţia privind neîncadrarea/încadrarea în situaţiile prevăzute la art. 73, alin. (1), lit. d) şi e) din Legea nr. 99/2016 (Formularul nr.1 din Secţiunea Formulare ataşată prezentului anunţ);
b) Propunerea financiară (Formularul nr.2 din Secţiunea Formulare ataşată prezentului anunţ);
c) Declarația privind respectarea cerințelor Caietului de sarcini (Formularul nr.3 din Secţiunea Formulare ataşată prezentului anunţ);
d) TOATE Certificatele și Autorizațiile solicitate în Cap.6, paragraf ultim „Cerințe specifice ce privesc autorizarea prestatorului și a personalului”, din cadrul Caietului de sarcini atașat prezentului anunț;
e) Documentele specificate în Cap.7 „Documente însoțitoare” din cadrul Caietului de sarcini atașat prezentului anunț.
5. Data limită de transmitere a ofertelor: 18.12.2020, ora 11:00;
6. Ofertele se pot transmite prin una din următoarele metode:
– prin e-mail la adresa mmarcuta@nuclearelectrica.ro sau
– la adresa: SNN S.A., str. Polona nr. 65, sector 1, București, cod postal 010494, în atenția: Marius-Mihail Mărcuță – Departament Achiziții;
7. Ofertele vor fi elaborate în limba română;
8. Criteriul de evaluare aplicabil ofertelor: Pretul cel mai scăzut;
9. Sursa de finantare: Venituri proprii SNN;
10. Valabilitate oferta: 60 zile de la data limita de depunere.
Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +4021.203.82.69 – Marius-Mihail Mărcuță – Serviciul Achiziții Servicii și Lucrări sau la adresa de e-mail mmarcuta@nuclearelectrica.ro .

Documentatia necesara pentru participare se regaseste aici.

Clarificarile la documentatie se regasesc aici.

Comments are closed.

X