AGA 29/04/2014

28 mart.

AGA 29/04/2014

Convocator AGA SN Nuclearelectrica SA – 29.04.2014

Convocator AGA completat – 29.04.2014

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

 

Punctul 2: Nota privind aprobarea situatiilor financiare individuale 2013

Raport anual individual al administratorilor SNN SA

Situatii Financiare Individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013

Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare individuale

Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare individuale – semnat

Punctul 3: Nota privind aprobarea situatiilor financiare consolidate 2013

Raport anual consolidat al administratorilor SNN SA

Situatii Financiare Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013

Erata situatii financiare consolidate la 31.12.2013 – indreptare eroare materiala

Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare consolidate

Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare consolidate – semnat

Punctul 4: Nota privind aprobarea raportului anual intocmit in conformitate cu prevederile art. 227 din Legea 297/2004 privind piata de capital si ale anexei nr. 32 la regulamentul CNVM nr. 1/2006

Raportul anual intocmit in conformitate cu prevederile art. 227 din Legea 297/2004 privind piata de capital si ale anexei nr. 32 la regulamentul CNVM nr. 1/2006

Punctul 5: Nota privind aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie

Punctul 6: Nota privind aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar al anului 2013 pe destinatii, aprobarea valorii dividendului brut pe actiune, a datei de initiere a platii dividendelor si a modalitatilor de plata

Punctul 7: Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014

Punctul 8: Prezentarea raportului asupra activitatii de administratie aferent trimestrului IV al anului 2013 si punctul 9: Aprobarea raportului asupra activitatii de administratie aferent trimestrului IV al anului 2013

Raportul trimestrial al Consiliului de Adminsitratie al SNN SA pentru trimestrul IV din 2013

Raport trimestrial detaliat al Consiliului de Administratie al SNN SA pentru trimestrul IV din 2013

Punctul 10: Nota privind aprobare modificarii art. 7.19 si 7.21 din contractele de administratie incheiate intre administratori si societate

Punctul 11: Nota privind aprobarea actualizarii anexei 1.1. si a anexei 1 la contractul de administratie incheiat intre administratori si societate

Punctul 13: Informare cu privire la tranzactiile incheiate de SNN cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro

Punctul 14: Informare cu privire la tranzactiile incheiate de SNN cu adminsitratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

 

Punctul 2: Aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societatii prezentate in Anexa 1 la prezentul

Anexa la Convocator: Propuneri de modificare si completare la statutul SNN SA

Propuneri de Act Constitutiv propuse aprobarii AGEA din 29.04.2014 (tabel comparativ cu modificarile propuse)

 

Procuri speciale si buletine de vot

 

Procura speciala pentru actionari persoane fizice AGEA

Procura speciala pentru actionari persoane juridice AGEA

Procura speciala pentru actionari persoane fizice AGOA

Procura speciala pentru actionari persoane juridice AGOA

Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice AGEA

Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice AGEA

Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice AGOA

Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice AGOA

 

Proiecte de hotarari

 

Proiect de hotarare AGOA – 29.04.2014

Proiect de hotarare AGOA – completat – 29.04.2014

Proiect de hotarare AGEA – 29.04.2014

Proiect de hotare AGEA – completat – 29.04.2014

 

Hotarari

 

Hotarare AGOA – 29.04.2014

Hotarare AGEA – 29.04.2014

Comments are closed.

X