2019

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent privind solicitarea de completare a convocatorului Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 10.04.2019

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 23.04.2019

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare pentru data de 10.04.2019

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind aprobarea pretului reglementat si cantitatilor de energie electrica ce urmeaza sa fie vandute pe baza de contracte reglementate in perioada 1 martie 2019-31 decembrie 2019

Raport curent privind disponibilitatea situatiilor financiare individuale preliminare neauditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind numirea conducerii executive a SNN ca urmare a finalizarii procedurii de selectie

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport independent de asigurare limitata asupra informatiilor incluse in rapoartele curente intocmite de Societate in conformitate cu prevederile art. 82 din Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent privind misiunea de evaluare a WANO Atlanta

Raport curent aferent calendarului financiar pentru anul 2019

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 04.10.2019

 

X