2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind convocatorul completat al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 02.03.2018

Raport curent privind disponibilitatea situatiilor financiare individuale preliminare neauditate  la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017

Raport curent privind Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN 31.01.2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport independent de asigurare limitata asupra informatiilor incluse in rapoartele curente intocmite de Societate in conformitate cu prevederile art.82 din Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 1/2006

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 02.03.2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind revenirea la putere nominala a Unitatii 2 CNE Cernavoda

Raport curent reducere de putere U2

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent: Calendar financiar 2018

Raport curent: Proiecte de hotarari pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SNN stabilita pentru data de 31.01.2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

X