2018

 

Informare privind litigiul demarat de Fondul Proprietatea S.A. in legatura cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 8/06.10.2014.

Raport curent privind publicarea Raportului Trimestrial aferent perioadei 1 ianuarie 2018 – 31 martie 2018

Raport curent privind disponibilitatea Raportului Trimestrial aferent trimestrului I al exercitiului financiar 2018

Raport curent privind intrarea in programul de oprire planificata a Unitatii 1 CNE Cernavoda

Raport curent privind publicarea rezultatelor financiare aferente anului 2017

Raport curent privind numirea in functie a Directorului General, Directorilor Generali Adjuncti si a Directorului Financiar al SN Nuclearelectrica SA pentru o perioada provizorie de 4 luni incepand cu data de 4 mai 2018

Raport curent privind disponibilitatea Raportului anual aferent exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind completarea ordinii de zi a AGOA SNN din data de 25.04.2018

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN din data de 25.04.2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 02.03.2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind convocatorul completat al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 02.03.2018

Raport curent privind disponibilitatea situatiilor financiare individuale preliminare neauditate  la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017

Raport curent privind Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN 31.01.2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport independent de asigurare limitata asupra informatiilor incluse in rapoartele curente intocmite de Societate in conformitate cu prevederile art.82 din Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 1/2006

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 02.03.2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind revenirea la putere nominala a Unitatii 2 CNE Cernavoda

Raport curent reducere de putere U2

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent: Calendar financiar 2018

Raport curent: Proiecte de hotarari pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SNN stabilita pentru data de 31.01.2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

X