Tehnician (radioprotectie)

Titlu Tehnician (radioprotectie)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de  07.06.2017 în vederea ocupării  unui post de tehnician (radioprotecție) cu contract pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Radioprotecție, Garanții Nucleare și Protecția Mediului, poziţia din organigrama FCN Piteşti  nr. 65/10/01.04.2017.

Cerinţe minime:

 • Absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat profil tehnic/real;
 • Disponibilitate pentru lucru în ture sau program prelungit;
 • Apt pentru lucru în câmp de radiații;
 • Cunoștințe operare PC (MS Office) și de accesare a rețelei de calculatoare

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • Experiența în domeniu sau/și cursuri în domeniu sunt apreciate și constituie un avantaj;

Condiţii oferite:

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

Bibliografie:

 • Legea nr. 111/1996 republicată, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Norme CNCAN de securitate radiologică (NSR-01, NSR-06, NSR-07);
 • Norme CNCAN de minerit radioactiv (NMR-01, NMR-04);
 • Norme CNCAN de gospodărirea deșeurilor radioactive (NMR-02, NDR-01);
 • Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;
Data Debut 2017-05-17
Informatii loc de munca

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 31.05.2017, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  07.06.2017 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum
X