Tehnician CN Protectie Fizica-FCN Pitesti

Titlu Tehnician CN Protectie Fizica-FCN Pitesti
Departament

SN Nuclearelectrica SA – Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 30.01.2020 în vederea ocupării a două posturi de tehnician CN protecție fizică cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Protecție Fizică și Informații Clasificate, poziţiile din organigrama FCN Piteşti  nr. 36, 37/01.01.2020.

Cerinţe minime:

 • Studii medii cu diplomă de bacalaureat

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • Să dețină atestat pentru exercitarea profesiei de agent de pază, eliberat de către Inspectoratul General al Poliției Române, conform prevederilor Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 • Să cunoască modul de organizare și desfășurare a activității de pază (componentele și funcțiile sistemului/dispozitivului de pază, structura planului de pază), atribuțiile și responsabilitățile personalului din serviciul de pază la intrarea, în timpul și la ieșirea din serviciu, mijloacele tehnice folosite în pază, principalele semnale de alarmare, etapele intervenției la alarmă, modul în care se execută controlul accesului în obiectiv (controlul persoanelor, bagajelor și mijloacelor de transport), modul de acțiune în diverse situații specifice activității de pază, documentele specifice necesare exercitării și evidenței serviciului de pază și modul de utilizare a acestora;
 • Să cunoască legislația în vigoare privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor;
 • Să cunoască legislația privind protecția informațiilor clasificate, îndeplinirea sarcinilor/atribuțiilor specifice postului necesitând acces la informații clasificate;

Alte cerințe:

 • acuitate auditivă și vizuală normale;
 • să nu aibă antecedente penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • apt din punct de vedere medical pentru lucru în ture
Informatii loc de munca

Descrierea postului:

 • Efectuează paza Fabricii de Combustibil Nuclear conform consemnului stabilit în Planul de pază.
 • Supraveghează permanent incinta prin intermediul echipamentelor sistemelor de protecție fizică;
 • Evaluează alarmele declanşate de sistemul de protecție fizică şi actionează conform procedurilor aplicabile în astfel de situatii;
 • Controlează accesul personalului şi autovehiculelor conform procedurilor aplicabile;
 • Controlează introducerea/scoaterea în/din incinta Fabricii de Combustibil Nuclear a echipamentelor, materialelor și documentelor conform procedurilor aplicabile.

Condiții oferite:

 • Salariul competitiv la nivelul pieței forței de muncă;
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM;
 • Compensare consum energie electrică în limita a 3600 Kwh/an;
 • Compensare consum energie termică în limita a 21 Gcal/an;
 • Transport la și de la locul de muncă cu mijloace de transport puse la dispoziție de societate;
 • Alte beneficii conform prevederilor CCM

Bibliografie:

 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 • HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 • Ghidul agentului de securitate – conține tematica cursului ”Agent de securitate – COR 541401”, avizată de Direcția Ordine Publică a Inspectoratului General al Poliției Române;
 • Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate.

 Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 23.01.2020, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  30.01.2020 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum
X