Tehnician CN (FCN Pitesti)

Titlu Tehnician CN (FCN Pitesti)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de  27.02.2019 în vederea ocupării unui post de tehnician CN (documente) cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcției Managementul Calității, Serviciul Managementul Calității, poziţia din organigrama FCN Piteşti  nr. 14/10/01.12.2018.

 

Cerinţe minime:

 • Studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 • Orice diplomă de absolvire a unor studii în domeniile: IT, arhivare, secretariat, reprezintă avantaj;
 • Vechime în muncă de minim 1 an, vechimea într-un domeniu IT, arhivare, secretariat reprezintă un avantaj;

 

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • Cunoștințe aprofundate privind:
 • Utilizarea calculatorului, dispozitive intrare-ieșire;
 • Utilizare internet (browsere, poșta electronică);
 • Programe de birotică: Word, Excel, Power Point, etc.

 

Alte cerințe:

 • Persoană ordonată și organizată;
 • Inițiativă și profesionalism, spirit de echipă;

 

Descrierea postului:

 • Ține evidența documentelor SMI și a fișelor de modificare asociate;
 • Identifică și difuzează documente;
 • Efectuează multiplicarea documentelor, difuzarea copiilor, retragerea din uz a copiilor controlate și distrugerea controlată a acestora;
 • Asigură transmiterea documentelor tehnice și de MC către parteneri externi;

 

Condiţii oferite:

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

 

Bibliografie:

 • Legea 16/1996 – Legea Arhivelor Naționale Republicată;
 • SR ISO TR 10013:2003 – Linii directoare pentru documentația Sistemului de Management al Calității;
 • SR EN ISO 11442:2006 – Documentație tehnică de produs. Gestionarea documentelor;
 • Alexandru Parjan, Editura Pro Universitaria, 2014 “Microsoft Word 2013. Microsoft Excel 2013. Noțiuni teoretice și practice”.

 

Informatii loc de munca

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 19.02.2019, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  27.02.2019, ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum
X