Sucursala CNE Cernavoda-Tehnician – radioprotectie-Laborator Dozimetrie Individuala (1 post)

Titlu Sucursala CNE Cernavoda-Tehnician – radioprotectie-Laborator Dozimetrie Individuala (1 post)
Departament

Denumirea postului
• Tehnician – radioprotectie-Laborator Dozimetrie Individuala (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Laboratorului Dozimetrie Individuala

Cerinte
• Studii – medii cu diploma de bacalaureat, profil tehnic / real

• Experienta – Minim 1 an in activitati specifice, intr-un labotaror de masurari fizico-chimice

• Cerinte specifice:

  • Cunoştinţe de limba engleză-nivel mediu;
  • Disponibilitate pentru lucru in ture si program prelungit;
  • Abilitati organizatorice si de comunicare;
  • Cunoştinţe de operare PC si de accesare a retelei de calculatoare

• Alte cerinte:

  • Nu se aplica

• Responsabilitati

  • Prelevare si preparare de probe biologice (urina) si efluenti radioactivi;
  • Efectuare de masurari de radioactivitate(spectrometrie beta cu scintilatori lichizi, spectrometrie gamma si masurari alfa beta globale) in probe de urina si efluenti;
  • Lucru cu baze de date (Oracle);
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului

Bibliografie

  • Manualele de fizica, clasele IX – XII:

   o Fizica atomica si nucleara;
   o Electricitate

  • Manualele de matematica, clasele IX – XII:

   o Algebra;
   o Trigonometrie
Informatii loc de munca

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 25.02.2019

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum
X