Sucursala CNE Cernavoda – Tehnician Dept Retehnologizare U1

Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Tehnician Dept Retehnologizare U1
Departament

Denumirea postului
• Tehnician (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda – Departamentului Retehnologizare U1 – Serviciul Management si Pregatirea activitatii RT-U1
Cerinte
• Studii – absolvent liceu cu diploma de bacalaureat profil real / tehnic;
• Experienta – Minim 10 ani experienta in domeniul nuclear pe o pozitie tehnico – administrativa, min 2 ani experienta in activitati de desen tehnic (as-build, modificari scheme tehnologice ) ;

Cerinte specifice:

  • Cunostinte generale despre centralele CANDU 6 si documentele specifice de proiectare;
  • Cunostinte de utilizare a calculatorului ( MS Office : Word, Excel, Power Point, Outlook, Acces, ASSET – SUITE );

• Alte cerinte:

  • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu;

• Responsabilitati

  • Initiaza, urmareste si raporteaza actiunile si stadiul acestora din sarcina serviciului/departamentului ;
  • Asigura suport in pregatirea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor / avizelor necesare in conformitate cu legislatia specifica;
  • Extrage din baza de date a CNE Cernavoda documentatiile tehnice (rapoarte, minute, planuri de actiuni ) necesare procesarii in cadrul activitatilor de pregatire a retehnologizarii Unitatii 1 ;
  • Redacteaza rapoartele de evaluare a starii de sanatate a sistemelor si a componentelor;
  • Administreaza schimbul de date dintre serviciile Departamentului Retehnologizare U1 si celelalte departamente din CNE Cernavoda;
  • Gestioneaza documentatia tehnico-economica referitoare la retehnologizare;
  • Faciliteaza legaturile dintre serviciile / departamentul Retehnologizare U1 si celelalte structuri din cadrul Directiei Tehnice si Retehnologizare din SNN SA si CNE Cernavoda prin toate mijloacele de comunicare puse la dispozitie;
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

• Bibliografie

  • Centrala CANDU 6 – descriere generala ( https://canteach.candu.org – tehnical summary ) ;
  • CANDU Fundamentals (https://canteach.candu.org) ;
  • Manualul de utilizare Asset – Suite ;
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare : telefon – 0241-803894
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 29.08.2019

Aplica Acum
X