Sucursala CNE Cernavoda – Subinginer Operare CNE Principal / Inginer Operare CNE Principal

Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Subinginer Operare CNE Principal / Inginer Operare CNE Principal
Departament

Denumirea postului
• Subinginer Operare CNE Principal / Inginer Operare CNE Principal (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Biroul Control Documente

Cerinte
• Studii – superioare tehnice

• Experienta – Minim 8 ani pe o pozitie cu cerinte de studii superioare in activitati de control documente specifice sistemelor de management in domeniul nuclear pentru poziţia de Subinginer / Inginer Operare CNE Principal

• Cerinte specifice:

  • Experienta in coordonarea activitatilor de administrare desene si control documente

• Alte cerinte:

  • Cunostinte despre procesele de lucru din CNE Cernavoda – reprezinta avantaj
  • Cunostinte privind administrarea si controlul documentelor
  • Cunoasterea prevederilor Legii 16/1996 – Legea Arhivelor Nationale
  • Aptitudini de coordonare personal, control, organizare, indrumare si comunicare
  • Capacitatea de coordonare activitati si personal.

• Responsabilitati

  • Coordoneaza personalul contractor pentru desfasurarea activitatilor de administrare desene si control documente
  • Indruma personalul privind activitatea de intocmire de instructiuni de lucru specifice activitatilor de control documente sau revizuirea celor existente
  • Asigura suport tehnic si administrativ personalului contractor si personalului centralei pentru problemele de control documente
  • Efectueaza in mod sistematic control asupra modului in care personalul contractor din compartiment isi duce la indeplinire sarcinile
  • Indruma si corecteaza prin observatii directe personalul contractor pentru respectarea Codului de Conduita a lucratorului din domeniul nuclear, a normelor, normativelor si procedurilor de protectie a muncii, precum si a tuturor procedurilor aplicabile
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie
1. Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996

Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 24.05.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum
X