Sucursala CNE Cernavoda – Specialist Resurse Umane

Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Specialist Resurse Umane
Departament

Denumirea postului
• Specialist Resurse Umane – 1 post

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda – Serviciului Dezvoltare si Strategie Resurse Umane

Cerinte
• Studii: superioare (studii de licenta si master pentru candidatii care au absolvit facultatea pe procesul Bologna)
• Experienta: Minim 4 ani pe o pozitie cu cerinte de studii superioare in activitati specifice de dezvoltare resurse umane care sa includa evaluare competente manageriale, planificare succesiune, managementul talentelor, alte activitati specifice de dezvoltare RU. Experienta trebuie sustinuta prin scrisori de recomandare de la angajatori / colaboratori pentru care a desfasurat activitatile specificate sau alte documente de confirmare (ex. fise de post care sa includa responsabilitati de natura celor enumerate)

• Cerinte minime:

  • Cunostinte privind legislatia muncii aplicabila activitatii de resurse umane;
  • Cunostinte privind activitati de dezvoltare resurse umane (instrumente de evaluare a competentelor manageriale, planificare succesiune, managementul talentelor, alte activitati specifice de dezvoltare RU);
  • Cunostinte de limba engleza;
  • Cunostinte de utilizare a calculatorului (MS Office – Word, Excel, Power Point, Outlook, Access si Internet Explorer);
  • Aptitudini interpersonale foarte bune de comunicare (scris, verbal) pe orizontala si verticala;
  • Capacitate de a lucra in conditii de stres;
  • Capacitate de analiza si sinteza;
  • Extras de cazier.

• Alte cerinţe(care constituie un avantaj):

  • Experienta in alte activitati specifice domeniului resurse umane – planificare necesar resurse umane, analiza evenimente, intocmire rapoarte specifice, asigurare suport pentru actualizarea clauzelor din CCM cu legislatia aplicabila etc.;
  • Cursuri de specializare pe domeniul de RU;
  • Cunostinte foarte bune de utilizare a aplicatiei Access din pachetul MS Office;
  • Notiuni elementare de limbaje de programare;
  • Experienta de coordonare personal.

• Responsabilitati principale

  • Administreaza si coordoneaza activitatile de dezvoltare resurse umane (evaluare competente manageriale, planificare succesiune, managementul talentelor);
  • Elaboreaza si efectueaza revizia procedurilor de resurse umane si a altor documente aplicabile activitatilor de resurse umane;
  • Elaboreaza lucrari si rapoarte cu caracter statistic de uz intern si extern referitoare la activitati de RU si indicatori specifici;
  • Monitorizeaza permanent evolutia legislatiei aplicabile in domeniul activitatii de RU si initiaza propuneri de revizie a procedurilor aplicabile / de modificare a clauzelor din CCM SNN SA in scopul armonizarii acestora cu prevederile legale.
  • Participa in comisii de analiza evenimente etc.
  • Analizeaza solicitarile salariatilor/fostilor salariati ai unitatii repartizate de seful de compartiment, avand ca obiect relatiile de munca si formuleaza propuneri de raspuns la acestea in acord cu prevederile legale/contractuale si cu politica de RU a centralei.

Alte responsabilitati si sarcini din fisa de post:

  • Participa la actiunile de selectie de personal, asigurand suport specializat de RU in cadrul comisiilor de selectie;
  • Alte responsabilitati si sarcini conform fişei postului.

Bibliografie

  1. Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Managementul Resurselor Umane – Editura Rentrop &Straton.
  3. Legea dialogului social nr. 62/2011
  4. Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si Norma de aplicare a acesteia din 2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. Legea 204/2006 privind pensiile facultative;
  6. Ordonanta de urgenta nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare;
  7. HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor;
  8. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern / managerial, cuprinzand standardele de control intern / managerial, cu modificarile si completarile ulterioare (standarde de control managerial cu implicatii in activitatea de resurse umane);
  9. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca.
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 22.02.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum
X