Sucursala CNE Cernavoda – Serviciul Tehnic Radioprotectie -Inginer – 1 post

Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Serviciul Tehnic Radioprotectie -Inginer – 1 post
Departament

Departamentul Radioprotectie, Securitatea Muncii si PSI – Serviciul Tehnic Radioprotectie
Cerinte
Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în domeniile de licenta: Fizica/ Chimie/ / Inginerie
Chimica / Stiinte ingineresti aplicate (specializarile: Inginerie fizica si Fizica tehnologica)
Experienta:

  • Fara cerinte de experienta

Cerinte specifice:

  • Cunostinte profesionale bune in domeniul fizica / fizica nucleara aplicata / chimie / radiochimie;
  • Cunostinte generale despre radioprotectie;
  • Cunostinte generale privind proiectul CANDU.

Alte cerinţe:

  • Abilitati de gestionare eficienta a sarcinilor;
  • Abilitati de comunicare, capacitatea de a lucra in echipa, capacitate de a lucra in conditii de stres;
  • Cunostinte avansate de utilizare PC in editarea documentelor din responsabilitate;
  • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu.

Responsabilitati

  • Elaboreaza, revizueste si modifica proceduri, manuale, planuri de actiuni, materiale informative pentru activitatile din cadrul Procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului” in concordanta cu obiectivele generale de radioprotectie ale CNE Cernavoda;
  • Implementeaza activitatile specifice Programului de dozimetrie a personalului la CNE Cernavoda;
  • Analizeaza cerintele legale aplicabile activitatilor asociate procesului si, dupa caz, stabileste modul de implementare a lor in documentele procesului;
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.
Informatii loc de munca

Bibliografie

  • Cursuri de baza despre fizica / fizica nucleara aplicata / chimie / radiochimie din programa studiilor superioare absolvite;
  • Cunostinte generale despre centrale de tip CANDU.

Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 29.01.2020
Informatii suplimentare : telefon – 0241-803894
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum
X