Sucursala CNE Cernavoda – Operator Nuclear in Pregatire

Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Operator Nuclear in Pregatire
Departament

Denumirea postului
• Operator Nuclear in Pregatire- 29 posturi

Departament / Compartiment
• Sucursala CNE Cernavoda: – Departamentul Exploatare(U1/U2) – 25 posturi
– Sectia Exploatare Intretinere Auxiliare (U0) – 4 posturi

• Cerinte minime:
• Studii: medii cu diploma de bacalaureat profil real / tehnologic
• Experienta: -Nu se aplica

• Cerinte specifice: – Nu se aplica

• Alte cerinţe:

  • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu;
  • Abilitati de comunicare;
  • Apt pentru lucru in ture si in mediu cu risc de expunere la radiatii;
  • Capacitate de lucru sub stres
  • Capacitate de lucru in mediu procedurat.

• Responsabilitati

  • Opereaza instalatiile si echipamentele din zona deservita conform procedurilor aprobate si raspunde de buna functionare a acestora;
  • Intocmeste / verifica / executa foi de manevra;
  • Efectueaza rutine in instalatii;
  • Raporteaza deficientele constatate in conformitate cu cerintele procedurale;
  • Asigura transmiterea in mod eficient a informatiilor asupra starii instalatiei pe care o supravegheaza catre treapta superioara de conducere;
  • La transferul responsabilitatilor in timpul schimbului de tura va informa in mod eficient asupra manevrelor importante efectuate, deficientelor majore constatate, pericolelor in instalatie
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

• Bibliografie

  • Notiuni de matematica – Algebra de liceu;
  • Notiuni de fizica de liceu:

    Mecanica
    Termodinamica
    Electricitate
    Fizica atomica si nucleara
Informatii loc de munca

• Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

• Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 30.03.2018 Pentru aplicare accesati pagina de internet a Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Nota: Lista candidatilor care vor fi selectati pentru participare la concurs, data, ora si locul la care se va sustine proba scrisa vor fi afisate pe site-ul CNE Cernavoda si la avizierul intern administrat de compartimentul de Resurse Umane.

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum
X