Sucursala CNE Cernavoda – Inginer Specialist

Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer Specialist
Departament

Denumirea postului
• Inginer domeniul planificare proiecte (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda – Departamentului Retehnologizare U1 – Serviciul planificare, programare si control activitati RT-U1

Cerinte
• Studii – superioare tehnice ;
• Experienta – Minim 10 ani pe o pozitie conform studiilor absolvite , in activitati de managementul proiectelor mari de investitii din domeniul nuclear ( definirea, dezvoltarea, planificarea, urmarirea implementarii, alocarea resurselor bugetare si resurselor umane, controlul executiei bugetului si a alocarii resurselor proiectelor mari de investitii )

NOTA : proiecte mari de investitii – proiecte cu valori de peste 50 milioane lei ;

Cerinte specifice:

  • Cunostinte de utilizare soft planificare Primavera P6 ;
  • Cunostinte de limba engleza tehnica – nivel mediu ;
  • Alte cerinte:
  • Cunostinte de utilizare a sistemului informatic Asset Suite – modulul “Work Management” si “Project Management” constituie avantaj;

• Responsabilitati

  • Intocmirea graficului Gantt pentru implementarea proiectului de retehnologizare folosind aplicatia Primavera P6;
  • Implementarea unui sistem de identificare, bugetare, aprobare, planificare si urmarire a executiei activitatilor proiectului folosind facilitatile sistemului informatic Asset Suite;
  • Asigurarea coordonarii implementarii proiectului prin intocmirea planurilor coordonatoare intre diversele discipline pentru fiecare faza a Proiectului de retehnologizare folosind programul Primavera P6;
  • Implementarea unui proces de actualizare continua a progresului proiectului;
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

• Bibliografie

  • Oracle Primavera® P6™ Project Management-Reference Manual ;
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare : telefon – 0241-803894
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 29.08.2019

Aplica Acum
X