Sucursala CNE Cernavoda -Inginer ( sisteme/echipamente electrice)

Titlu Sucursala CNE Cernavoda -Inginer ( sisteme/echipamente electrice)
Departament

Denumirea postului:
 Inginer ( sisteme/echipamente electrice) – 1 post

Departament / Compartiment
 Sucursala CNE Cernavoda – Serviciul Inginerie pentru Procurare

Cerinte:
 Studii – superioare tehnice în specialitatea electrotehnica, energetica
 Experienţa în domeniu: Minim 2 ani în activităţi de proiectare, intretinere sau exploatare sisteme/echipamente electrice

Cerinţe specifice:

  • Cunoştinţe despre proiectarea, constructia si functionarea aparaturii si echipamentelor electrice de inalta, medie si/sau joasa tensiune (relee, contactoare, intreruptoare, motoare, transformatoare).
  • Experienta in sisteme/echipamente electrice din CNE Cernavoda – constituie avantaj

 Alte cerinţe:

  • Cunoştinţe despre modul de lucru in sistem de asigurare a calitatii (procedurat);
  • Cunoştinţe de limba engleza – tehnica, nivel mediu;
  • Cunoştinţe de utilizare PC (MS Word, Excel, baze de date);


Responsabilităţi şi sarcini:

  • Analize si evaluari necesare pe parcursul procesului de procurare a inlocuitorilor echipamentelor instalate in centrala si a pieselor de schimb aferente acestora pentru:

   o Definirea corecta si completa a produselor ce urmeaza a fi procurate,a cerintelor tehnice si de calitate impuse acestora de: bazele de proiect, securitate nucleara, cerintele de proiectare ale sistemelor si de codurile si standardele/normele aplicabile, mentinerea calificarilor acestora (la mediu, la seism)
   o Evaluari tehnice comparative intre componente pentru stabilirea echivalentei si/sau a compatibilitatii cu proiectul centralei;
   o Suport tehnic in procesul de achizitie piese de schimb/componente pentru sistemele centralei – verificare planuri de calitate, verificari tehnice ale cererilor de exceptare de la cerintele de proiect; suport la receptia produselor.

  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

 Bibliografie:

   Programa analítica a facultatilor de profil absovite;
   Normative CNCAN(disponibile pe site-ul CNCAN)::

   o NMC 02
   o NMC 06
   o NMC 07
   o NMC 13
Informatii loc de munca

Salarizare si beneficii
 Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii:
 Activitati desfasurate in sistema procedurat
 Conditii de lucru la nivelul standardelor
 Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita pentru transmiterea CV-urilor este 25 IANUARIE 2018

Informatii suplimentare: telefon 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de emailla care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulteior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum
X