Sucursala CNE Cernavoda – Inginer Sisteme Electrice

Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer Sisteme Electrice
Departament

Denumirea postului
• Inginer – Serviciul Sisteme Electrice(1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Serviciul Sisteme Electrice

Cerinte
– Studii – superioare tehnice, în specialitatea energetica / electronica / electrotehnica/ electro-energetica
• Experienta minim 2 ani în domeniul de specialitate al studiilor absolvite
• Cerinte specifice:

  o Cunoştinţe bune de limba engleză;
  o Cunoştinţe profesionale bune in domeniul de activitate al postului;
  o Experienta in utilizarea calculatorului, aplicatii MS Office, baze de date;
  o Abilitati de comunicare, capacitatea de a lucra in echipa, capacitatea de a lucra sub stres.
  o Abilitati de a gestiona eficient sarcinile.

• Alte cerinte:

  o Nu se aplica.

Responsabilitati

  – Este responsabil pentru asigurarea suportului tehnic pentru urmatoarele sisteme electrice:

   o Unitati de transformare de mare putere 415/24 kV 440 MVA, 400/121 kV 250 MVA, 110/10,5/6,3 kV 60 MVA, 24/10,5/6,3 kV 60 MVA;
   o Sistemul de comanda control protectie aferent acestor Unitati de transformare;
   o Sistemul de comanda control protectie si excitatie al Generatorului principal al Unitatii 1 si Unitatii 2;
   o Sistemul de alimentare cu energie electrica din statia 110 kV;
   o Aceste sisteme includ in principal urmatoarele tipuri de echipamente:
    Unitati trifazate de transformare;Statii de medie tensiune;
     Sisteme de comanda control protectie si automatizare ale Sistemelor mentionate anterior;Generatorul electric;
     Echipamente de comutatie primara 110-400 kV;Bare de distributie de curent continuu si alternativ;
     Baterii stationare de 48V si 220 Vcc.

  - Asigura suport tehnic pentru activitatile de Punere in Functiune, Operare si Intretinere pentru sistemele electrice de care raspunde. Elaboreaza, revizuieste si verifica proceduri, instructiuni, manuale, teste, planuri de lucru, scheme tehnologice, etc. pentru activitatea de Punere in Functiune si pentru activitatile de Operare si Intretinere pentru sistemele de care raspunde.
  – Elaboreaza programul de mentenanta preventiva si predictiva pentru sistemele electrice de care raspunde;
  – Analizeaza si face propuneri de modificare a reglajelor protectiilor si parametrilor de functionare a echipamentelor de care raspunde in scopul optimizarii lor.
  – Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie
1. Cursul de Bazele electrotehnicii de la facultatile de profil electric. Teorie si probleme din capitolele:

  o Circuite electrice de curent continuu
  o Circuite electrice in regim sinusoidal;
  o Circuite electrice trifazate;
  o Metoda componentelor simetrice;
  o Masini si echipamente electrice trifazate.

2. Urmatoarele cursuri / capitole predate la facultatile de profil energetic / electrotehnic / electronic:

  o Statii electrice si posturi de transformare;
  o Protectii si automatizari specifice domeniului energetic;

3. Automatizari si echipamente electronice;

Informatii loc de munca

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Salariul si alte beneficii:

  • Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  • Concediu anual de 25-34 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  • Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  • Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  • Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  • Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  • Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  • Alimentatie de protectie in valoare de 40lei/zi lucrata
  • Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechimein sistemul energetic
  • Alte beneficii conform CCM

Data limita de transmitere a CV-urilor este 23.11.2018

Aplica Acum
X