Sucursala CNE Cernavoda – Inginer (sisteme digitale)

Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer (sisteme digitale)
Departament

Denumirea postului
• Inginer – sisteme digitale (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Departamentul Sisteme de Proces / Serviciului Sisteme Digitale de Proces si Instrumentatie Speciala

Cerinte
• Studii – superioare tehnice în specialitatea electronica / automática

• Experienta – Minim 2 ani pe un post de inginer in domeniul electronica si calculatoare numerice

• Cerinte specifice:

  • Cunostinte detaliate in domeniul electronica si calculatoare numerice

• Alte cerinte:

  • Cunostinte detaliate privind arhitectura microprocesoarelor si calculatoarelor de proces: PLC(CONTROLER LOGIC PROGRAMABIL), DCS (DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM), SCADA
  • Familiar cu limbaje de programare tip cod-masina, asamblare pentru microprocesoare, alte limbaje pentru sisteme de automatizare;
  • Cunostinte in domeniul retelelor de calculatoare si protocoalelor de comunicatie in timp real;
  • Cunoştinţe despre siateme de reglare automata si masurarea parametrilor de calitate ai proceselor industriale.

• Responsabilitati

  • Realizeaza, urmareste, programul de supraveghere sisteme din responsabilitate;
  • Asigura suport tehnic in operarea/ intretinerea sistemelor din responsabilitate;
  • Produce, revizuieste documente de operare, mentenanta;
  • Alte responsabilitatti si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie

  1. Cursuri universitare de Arhitectura sistemelor cu microprocesor / de calcul
  2. Cursuri universitare de Sisteme de intrare-iesire si echipamente periferice
  3. Cursuri universitare de Senzori industriali si circuite de conditionare a semnalelor
  4. Cursuri universitare de Circuite integrate digitale
  5. Cursuri universitare de Compatibilitate electromagnética
  6. Cursuri universitare de Retele de calculatoare si sisteme distribuite
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii
• Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
• Conditii de lucru la nivelul standardelor
• Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 27.04.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum
X