Sucursala CNE Cernavoda-Inginer-Serviciului Inginerie pentru Procurare

Titlu Sucursala CNE Cernavoda-Inginer-Serviciului Inginerie pentru Procurare
Departament

Denumirea postului

  • Inginer – 1 post

Departament / Compartiment
Departamentul Planificare Strategica si Achizitii / Serviciului Inginerie pentru Procurare
Cerinte
Studii superioare tehnice in specializarea: Inginerie mecanică; Tehnologia construcţiilor de maşini; Maşini-unelte şi sisteme de producţie; Design industrial; Echipamente pentru procese industriale; Utilaje petroliere şi petrochimice; Sisteme şi echipamente termice; Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice; Ingineria instalaţiilor; Energetică şi tehnologii nucleare; Inginerie de petrol şi gaze; Ingineria autovehiculelor; Mecatronică; Ingineria materialelor; Ingineria sudării; Inginerie economică în domeniul mecanic
Experienta:

  Fara cerinte de experienta

Cerinte specifice:

  autorizarea RTVI conform PT ISCIR N SCP 1-2008 si/sau experienta in proiectarea sau intretinerea echipamentelor mecanice/ sistemelor de conducte – constituie avantaj

Alte cerinţe:

  Cunostinte de limba engleza tehnica-nivel mediu
  • Cunostinte de utilizare a sistemului de operare Windows si a aplicatiilor MS Office
  • Cunostinte despre standardele specifice aplicabile in domeniul nuclear (PT ISCIR N SCP1-2008, ASME Sect. II; III; V; ANSI / ASME B31.1; B31.3; B16.5; B16.34, CSA B51) si standarde de asigurarea calitatii (Norme CNCAN NMC 2; 6; 7; 13)
  • Cunostinte tehnice in domeniul echipamentelor mecanice (armaturi, pompe, ventilatoare, compresoare, motoare, schimbatoare de caldura , rezervoare) si sistemelor de conducte.

Responsabilitati

  Analize si evaluari tehnice necesare pe parcursul procesului de procurare a echipamentelor instalate in centrala si a pieselor de schimb aferente acestora pentru:
  a) definirea corecta si completa a produselor ce urmeaza a fi procurate, a cerintelor tehnice si de calitate impuse acestora de: bazele de proiect, securitatea nucleara, cerintele de proiectare ale sistemelor si de codurile si standardele/normele aplicabile, mentinerea calificarilor acestora(la mediu, la seism);
  b) evaluari tehnice comparative intre componente pentru stabilirea echivalentei si/sau a compatibilitatii cu proiectul centralei;
  c) suport tehnic in procesul de achizitie de piese de schimb/componente pentru sistemele centralei – verificare planuri de calitate, verificari tehnice ale cererilor de exceptare de la cerintele de proiect; suport la receptia produselor.
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie

  Programa analitica a facultatii de profil absolvite – materiile referitoare la echipamente si componente mecanice;
  • PT ISCIR N SCP 1-2008 (disponibila pe site-ul ISCIR);
  • ASME Sect II, III, V; ANSI/ASME 31.1; B31.3; B16.5; B16.34;
  • Normative CNCAN (disponibile pe site-ul CNCAN): NMC02; NMC06; NMC07; NMC13.
Informatii loc de munca

Salariul si alte beneficii:
o

  Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

Alte informatii

  Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 30.05.2019

Informatii suplimentare : telefon – 0241-803891
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum
X