Sucursala CNE Cernavoda -Inginer– Serviciul Proiectare Electrica si Automatizari

Titlu Sucursala CNE Cernavoda -Inginer– Serviciul Proiectare Electrica si Automatizari
Departament

• Inginer – Serviciul Proiectare Electrica si Automatizari – (1 post)

Departament / Compartiment
Departamentul Proiectare si Suport Tehnic
Cerinte
• Studii – superioare tehnice în specialitatea automatizari / calculatoare / electronica / comunicatii / electrotehnica / energetica
• Experienţa: fara cerinte de experienta;
• Cerinte specifice:

  Cunoştinţe de proiectare in domeniul Automatizari, I&C sau exploatare sisteme de automatizare similare celor din CNE Cernavoda
  • Autorizare ANTIEX – constituie avantaj;
  • Utilizare programe de specialitate in proiectare automatizari, experienta in sisteme de automatizare similare celor din CNE – constituie avantaj.

• Alte cerinte:

  Cunoştinţe de limba engleza ;
  • Cunoştinţe si abilitati de utilizare PC;

• Responsabilitati

  Elaborare solutii de proiectare (de principiu si de detaliu ) pe disciplina Automatizari ;
  • Actualizare documentatie de proiectare si mentinere baze de proiectare ;
  • Emitere judecati ingineresti pentru functiile de proiect ale echipamentelor /sistemelor de automatizare sau de curenti slabi ;
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie
• Programele analitice ale facultatilor de profil absolvite ;

Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:
o

  Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare : telefon – 0241-803894
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 27.05.2019

Aplica Acum
X