Sucursala CNE Cernavoda – Inginer – Serviciul Autorizari si Fiabilitate

Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer – Serviciul Autorizari si Fiabilitate
Departament

Denumirea postului
• Inginer – 1 post

Departament / Compartiment
Departamentul Securitate Nucleara, Autorizari si Imbunatatire Performante/Serviciul Autorizari si Fiabilitate

Cerinte
– Studii superioare tehnice in specializarea inginerie energetica / inginerie electrica / inginerie electronica si telecomunicatii / inginerie industriala / mecanica / mecatronica / fizica / chimie
Experienta:
• Nu se aplica
Cerinte specifice:
• Nu se aplica
Alte cerinţe:

  • Cunostinte de limba engleza tehnica –nivel mediu;
  • Abilitati de utilizare PC (editare documente, utilizare tabele de calcul si baze de date);
  • Cunostinte de citirea desenelor tehnice si a schemelor de functionare reprezinta un avantaj.

Responsabilitati

  • Analizeaza cerintele / conditionarile stabilite de CNCAN in procesul de autorizare si monitorizeaza rezolvarea acestora
  • Evalueaza documentatia de operare si proiectare (OM-Operating Manual, OMT-Operating Mandatory Test, OI- Operating Instruction, OUOM – Overall Unit Operating Manual, APOP-Abnormal Plant Operating Procedure, SOS-Standard Operating Sequence, OUOI -Overall Unit Operating Instruction, TDMOD-modificare de proiect temporara, MPA-propunere de aprobare modificare), precum si planurile de lucru din punct de vedere al securitatii nucleare
  • Elaboreaza, actualizeaza si raporteaza rezultatele programului de evaluare probabilistica a securitatii nucleare “Probabilistic Safety Assesment” (PSA). Analizeaza si prelucreaza informatiile din centrala in vederea actualizarii bazei de date de fiabilitate utilizata in PSA si aplicatiilor acestuia (monitorul de risc EOOS)
  • Actualizeaza Raportul Final de Securitate (RFS) – capitolele aferente sistemelor si proceselor aflate in responsabilitatea sa din punct de vedere al evaluarii de SN
  • Evalueaza conditiile anormale si evenimentele raportabile catre CNCAN (RCA- raport de conditie anormala, TOE- technical operability evaluation si AER- assesment event report)
  • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului.

Bibliografie

  • Legea 111 / 1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare;
  • Centrala CANDU–6 Descriere generala (https://canteach.candu.org/Content%20Library/CANDU6_Technical Summary-s.pdf)
  • CANDU Fundamentals (https://canteach.candu.org/Content%20Library/20040700.pdf)
Informatii loc de munca

Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 20.05.2019

Informatii suplimentare : telefon – 0241-803891
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum
X