Sucursala CNE CErnavoda-Inginer (Serv Management Proiecte Complexe)

Titlu Sucursala CNE CErnavoda-Inginer (Serv Management Proiecte Complexe)
Departament

Departament / Compartiment
Departamentul Dezvoltare-Investitii – Serviciul Management Proiecte Complexe
Cerinte
• Studii – superioare tehnice in specialitatea: automatizari / calculatoare / electronica / comunicatii
• Experienta – Minim 2 ani pe o pozitie de inginer in activitati specifice studiilor absolvite
• Cerinte specifice:

  o Cunostinte de proiectare / exploatare sisteme de automatizare de tipul celor din cadrul CNE Cernavoda
  o Cunostinte privind codurile, standardele si nórmele aplicabile la proiectarea si executia instalatiilor industriale cu carácter nuclear
  o Cunostinte privind procesele si sistemele CNE CANDU;
  o Cunostinte privind principiile de securitate nucleara
  o Cunostinte privind legislatia aplicabila in domeniul investitiilor (studii de prefezabilitate si fezabilitate, autorizari, deviz general, etc)

• Alte cerinte:

  o Cunostinte de limba engleza
  o Cunostinte de operare PC

• Responsabilitati

  o Coordoneaza elaborarea, verificarea si avizarea solutiilor pentru proiecte noi sau modificari de proiect instalatii clasice si nucleare;
  o Actualizeaza documentatia de proiectare si mentine bazele de proiectare;
  o Asigura asistenta tehnica la executia lucrarilor de montaj si punerea in functiune a sistemelor de automatizare;
  o Participa la receptia obiectivelor de investitii;
  o Evalueaza din punct de vedere tehnic furnizori, produse, documentatii, etc;
  o Alte responsabilitǎţi şi sarcini conform Fişei Postului.

Bibliografie
1. Cursuri universitare ale facultatilor de profil absolvite ;
2. Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare;
3. NCN-01, Norme privind autorizarea executarii constructiilor cu specific nuclear (CNCAN) ;
4. Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 26.03.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi contactati pe email in vederea completarii formularelor si depunerii documentelor suport necesare pentru participarea la concurs.
Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum
X