Sucursala CNE Cernavoda – Inginer – proiectare electrica

Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer – proiectare electrica
Departament

Denumirea postului
• Inginer – proiectare electrica (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda –Serviciul Proiectare Electrica si Automatizari
Cerinte
• Studii – superioare tehnice în specialitatea automatizari /electronica / comunicatii /energetica / electrotehnica
• Experienta – Nu se aplica
• Cerinte specifice:

  • Cunostinte de proiectare in domeniul automatizari, I&C sau exploatare sisteme de automatizare din CNE Cernavoda;
  • Autorizare ANTIEX – constituie avantaj;
  • Cunostinte de utilizare programe specializate in proiectare electrica– constituie avantaj;
  • Experienta in sisteme electrice CNE– constituie avantaj

• Alte cerinte:

  • Cunostinte utilizare PC;
  • Cunoştinţe de limba engleză

• Responsabilitati

  • Elaboreaza solutii de proiectare (de principiu si de detaliu) pe disciplina automatizari;
  • Actualizare documentatie de proiectare si mentinere baze de proiectare
  • Emite judecati ingineresti pentru functiile de proiect ale echipamentelor / sistemelor de automatizare sau de curenti slabi
  • Alte responsabilitati conform Fişei postului.

Bibliografie
• Programa analitica a facultatii de profil absolvite.

Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii
• Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
• Conditii de lucru la nivelul standardelor
• Facilitati de dezvoltare profesionala
Salariul si alte beneficii:

  • Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  • Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  • Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  • Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  • Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  • Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  • Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  • Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  • Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  • Alte beneficii conform CCM

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 21.12.2018.

Aplica Acum
X